EconLab XIX. Modelleme Okulu

WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen EconLab XIX. Modelleme Okulu 9 – 10 ve 16 – 17 Ekim 2021 tarihlerinde zoom altyapısı kullanılarak çevrimiçi – canlı (online – live) düzenlenecektir.

Amaç

EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Buradaki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

Program

Eğitimler Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan tarafından verilecektir.

1. Gün  – 9 Ekim 2021 – Cumartesi

09.30-10.00 : Tanışma ve Stata kurulumu
10.00-10.45 : Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar I

 • Stata ile Uygulamalar

10.45-11.00 : Kahve arası
11.00-11.45 : Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar II

 • Stata ile Uygulamalar

11.45-13.00 : Öğle Yemeği
13.00-13.45 : Temel Stata Komutları I

 • Stata ile Uygulamalar

13.45-14.00 : Kahve arası
14.00-14.45 : Temel Stata Komutları II

 • Stata ile Uygulamalar

14.45-15.00 : Kahve arası
15.00-15.45 : Etkileşimli danışmanlık

2. Gün  – 10 Ekim 2021 – Pazar

10.00-10.45 : Ekonometrik Modelleme: Temeller
10.45-11.00 : Kahve arası
11.00-11.45 : Doğrusal regresyon

 • Model tahmini
 • Tahmin sonuçlarının yorumlanması
 • Tahmin sonrası hipotez testleri

11.45-13.00 : Öğle Yemeği
13.00-13.45 : Doğrusal regresyon

 • Stata ile uygulamalar

13.45-14.00 : Kahve arası
14.00-14.45 : Doğrusal regresyon

 • Stata ile uygulamalar 

14.45-15.00 : Kahve arası
15.00-15.45 : Etkileşimli danışmanlık

3. Gün  – 16 Ekim 2021 – Cumartesi

10.00-10.45 : Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Teorik Temeller

 • Doğrusal olasılık modeli (LPM)
 • Probit
 • Logit

10.45-11.00 : Kahve arası
11.00-11.45 : Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Model tahmini ve yorumlanması

 • Doğrusal olasılık modeli (LPM)
 • Probit
 • Logit

11.45-13.00 : Öğle Yemeği
13.00-13.45 : Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon

 • Stata ile Uygulamalar

13.45-14.00 : Kahve arası
14.00-14.45 : Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon

 • Stata ile Uygulamalar 

14:45-15.00 : Kahve arası
15.00-15.45 : Etkileşimli danışmanlık

4. Gün  – 17 Ekim 2021 – Pazar

10.00-10.45 : Panel Data Regresyon Modelleri: Teorik Temeller

 • Sabit ve rastgele etkiler modelleri
 • Tahmin ve yorumlama

10.45-11.00 : Kahve arası
11.00-11.45 : Sabit ve rastgele etkiler modelleri

 • Stata ile Uygulamalar 

11.45-13.00 : Öğle Yemeği
13.00-13.45 : Dinamik panel data modellemesi: Teorik Temeller

 • GMM
 • System GMM
 • Tahmin ve yorumlama

13.45-14.00 : Kahve arası

14.00-14.45 : Dinamik panel data modellemesi

 • Stata ile Uygulamalar 
14.45-15.00 : Kahve arası
15.00-15.45 : Etkileşimli danışmanlık

Kayıt

EconLab Modelleme Okulu’na erken kayıtlar için son tarih 15  Eylül 2021’dir.  Kayıtlar 20 katılımcı ile sınırlıdır. 
* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 17 paket programı, etkileşimli danışmanlık ve katılım sertifikasını içermektedir. 

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *