EconLab XI. Modelleme Okulu

WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen EconLab XI. Modelleme Okulu 29 Ocak – 01 Şubat 2020 tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecektir.

Amaç

EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Buradaki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

Program

Eğitimler Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz KILIÇASLAN tarafından verilecektir.

1. Gün  – 29 Ocak 2020 – Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar

09.00-09.30 : Kayıt ve tanışma

09.30-10.30 : Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar I

10.30-11.00 : Kahve arası

11.00-12.00 : Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar I

12.00-13.30 : Öğle Yemeği

13.30-14.30 : Temel Stata Komutları I

14.30-15.00 : Kahve arası

15.00-16.00 : Temel Stata Komutları II

16.00-17.00 : Etkileşimli danışmanlık

2. Gün  – 30 Ocak 2020 – Doğrusal Regresyon

09.30-10.30 : Doğrusal regresyon: Temeller

10.30-11.00 : Kahve arası

11.00-12.00 : Doğrusal regresyon

 • Model tahmini
 • Tahmin sonuçlarının yorumlanması
 • Tahmin sonrası hipotez testleri

12.00-13.30 : Öğle Yemeği

13.30-14.30 : Doğrusal regresyon

 • Stata ile uygulamalar I

14.30-15.00 : Kahve arası

15.00-16.00 : Doğrusal regresyon

 • Stata ile uygulamalar II

16.00-17.00 : Etkileşimli danışmanlık

3. Gün  – 31 Ocak 2020 – Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon

09.30-10.30 : Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Teorik Temeller

 •  Doğrusal olasılık modeli (LPM)
 • Probit
 • Logit
 • Tobit

10.30-11.00 : Kahve arası

11.00-12.00 : Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Model tahmini ve yorumlanması

 • Doğrusal olasılık modeli (LPM)
 • Probit
 • Logit
 • Tobit

12.00-13.30 : Öğle Yemeği

13.30-14.30 : Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon

 • Stata ile Uygulamalar I

14.30-15.00 : Kahve arası

15.00-16.00 : Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon

 • Stata ile Uygulamalar II

16.00-17.00 : Etkileşimli danışmanlık

4. Gün  – 1 Şubat 2020 – Panel Data Regresyon Modelleri

09.30-10.30 : Panel Data Regresyon Modelleri: Teorik Temeller

 • Sabit ve rastgele etkiler
 • Tahmin ve yorumlama

10.30-11.00 : Kahve arası

11.00-12.00 : Sabit ve rastgele etkiler modelleri

 • Stata ile Uygulamalar 

12.00-13.30 : Öğle Yemeği

13.30-14.30 : Dinamik panel data modellemesi: Teorik Temeller

 • GMM
 • System GMM
 • Tahmin ve yorumlama

14.30-15.00 : Kahve arası

15.00-16.00 : Dinamik panel data modellemesi

 • Stata ile Uygulamalar 

16.00-17.00 : Etkileşimli danışmanlık

Kayıt

EconLab Modelleme Okulu’na erken kayıtlar için son tarih 15 Aralık 2019’dur. Kayıtlar 15 katılımcı ile sınırlıdır. 

* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 16 paket programı, eğitim malzemeleri (çanta, kağıt, kalem, flash disk vb.), etkileşimli danışmanlık, çay-kahve araları ve öğle yemeklerini içermektedir. Kayıt ücretine konaklama dahil değildir.

+ Çalışan lisanüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.