VII. EconLab Modelleme Eğitimi

WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen VII. EconLab Modelleme Eğitimi 31 Ocak – 03 Şubat 2018 tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecektir.

Amaç

EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Buradaki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

Program

EconLab Modelleme Okulu 4 gün süreli bir eğitimdir. Her gün öğleden önce (09.30-12.00), ve öğleden sonra iki buçuk saat (13.30-16.00) olmak üzere bir günde toplam beş saat ders olacaktır. Ayrıca her gün 16.00-17.00 arasında etkileşimli danışmanlık saati olacaktır. Eğitimler Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz KILIÇASLAN tarafından verilecektir.

1. Gün  EconLab (31 Ocak 2018)

09.00-10.00 : Kayıt ve tanışma

10.00-12.00 : Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar

12.00-13.30 : Öğle Yemeği

13.30-16.00 : Temel Stata Komutları

16.00-17.00 : Kahve Arası – Etkileşimli danışmanlık

2. Gün (1 Şubat 2018)

09.30-12.00 : Basit regresyon-çoklu regresyon: Teorik Ders

 • Model tahmini
 • Tahmin sonuçlarının yorumlanması
 • Tahmin sonrası hipotez testleri

12.00-13.30 : Öğle Yemeği

13.30-16.00 : Basit regresyon-çoklu regresyon

 • Stata ile uygulamalar

16.00-17.00 : Kahve Arası – Etkileşimli danışmanlık

3. Gün (2 Şubat 2018)

09.30-12.00 : Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Teorik Ders

 • Probit
 • Logit
 • Tobit

12.00-13.30 : Öğle Yemeği

13.30-16.00 : Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon

 • Stata ile uygulamalar

16.00-17.00 : Kahve Arası- Etkileşimli danışmanlık

4. Gün (3 Şubat 2018)

09.30-12.00 : Panel Data Regresyon Modelleri: Teorik Ders

 • Sabit ve rastgele etkiler
 • Tahmin ve yorumlama
 • Dinamik panel data modellemesi
 • Tahmin ve yorumlama

12.00-13.30 : Öğle Yemeği

13.30-16.00 : Panel Data Regresyon Modelleri

 • Stata ile uygulamalar

16.00-17.00 : Kahve Arası- Etkileşimli danışmanlık

19.00-22.00 : Gala yemeği

Kayıt

EconLab Modelleme Okulu’na erken kayıtlar için son tarih 01 Aralık 2017’dir. Kayıtlar 15 katılımcı ile sınırlıdır. Kayıt ücretleri aşağıda çıkarılmıştır:

Erken Kayıt Ücreti* (01 Aralık 2017’den önce):

Akademik/Kamu: 1250 TL

Öğrenci+ (YL/Doktora): 1000 TL

Ticari/Özel: 1500 TL

Geç Kayıt Ücreti* (02 Aralık 2017’ten sonra):

Akademik/Kamu: 1500 TL

Öğrenci+ (YL/Doktora): 1250 TL

Ticari/Özel: 2000 TL

* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 15 paket programı, eğitim malzemeleri (çanta, kağıt, kalem, flash disk vb.), etkileşimli danışmanlık, çay-kahve araları, öğle yemekleri ve gala yemeğini içermektedir. Kayıt ücretine konaklama dahil değildir.

+ Çalışan lisanüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.