Yenilikleri

 

  • Lasso
  • Tekrar üretilebilir raporlama
  • Meta-analizi
  • Seçim modelleri
  • Python entegrasyonu
  • Bayes—çoklu zincirler, daha fazlası
  • Panel-veri ERM’leri (Extended Regression Models)
  • SAS ve SPSS’ten dıştan alma
  • Parametrik olmayan serilerin regresyonu
  • Bellekte çoklu veri setleri
  • CI’lar (Confidence Interval) için örneklem büyüklüğü analizi
  • Panel-veri karışık logit
  • Doğrusal olmayan DSGE ( Dynamic Stochastic General Equilibrium) modelleri
  • Çoklu grup IRT (Item Response Theory)
  • xtheckman
  • Gecikmelerle NLMEM’ler (Nonlinear mixed-effects models): PK (pharmacokinetic) modelleri
  • Heteroskedastik (farklıserpilimsellik) sıralı probit
  • Grafikler için nokta ölçüleri
  • Sayısal entegrasyon
  • Doğrusal programlama
  • Mac arayüzü
  • Do-file Editör ototamamlama

 

 

Tekrar üretilebilen raporlama

Word, HTML, PDF ve Excel dosyalarını Stata sonuçları ve grafikleri ile oluşturun.

Stata’nın entegre versiyonlama  yeteneği size gerçekten yeniden üretilebilen raporlama sağlar.  Dinamik dokümanlar mı istiyorsunuz? Tüm bu raporlar verileriniz değiştiğinde güncellenebilir.

 

Meta-analizi

Stata’nın yeni meta- analiz suiti ile çoklu çalışmalardan sonuçları kolaylıkla özetleyebilirsiniz.

 •  Tüm etki büyüklüğünü öngörün
 • Rassal etkiler, sabit etkiler, veya ortak etki meta analizi yapın
 • Sonuçları bir forest (orman) çiziminde gösterin
 • Algrupları analiz edin
 • Meta regresyon yapın                                                                                                           
 • Küçük-çalışma etkilerini keşfedin
 • Yayın yanlılığını değerlendirin 
 • Kümülatif meta analizi yapın

 

Panel-veri ERM’leri (Extended Regression Models)

Endojenlik +

Seçim  +

Tedavi +

Panel veri

Tüm bu komplikasyonları aynı anda işleyin.

 Çerçeveler—bellekte çoklu veri setleri

İstenilen genişlikte bir güvenilirlik aralığına erişmek için kaç tane konu gerekir?

 

Panel-veri karışık logit

Her gün akşam yemeği seçersiniz.

Her yıl araç sigortası seçersiniz.

Her yaz tatile nereye gidileceğini seçersiniz.

Şimdi bu kararların sizlik olmasını hesaba katabilirsiniz.

 

Doğrusal olmayan Dinamik Stokastik Genel Denge (DSGE) modelleri

Şimdi doğrusallaştırmayı bize bırakabilirsiniz

Doğrusal olmayan modelinizi belirtin ve prensip çıkarımlarını değerlendirin

 •  Çöz
 • Kalibre et
 • Kestirim yap
 • Grafikle

 

xtheckman

Bunun ne anlama geldiğini biliyorsanız …

… onu istediğinizi bilirsiniz.

Gecikmeler, önde olanlar ve farklılıklarla Doğrusal olmayan karışık etki modelleri (Nonlinear mixed-effects models)

Çoklu dozlu farmakokinetik modeller 

Büyüme modelleri

Daha fazlası

 

Heteroskedastik (farklıserpilimsellik) sıralı probit

Konular veya gruplar arasındaki varyans farklılıklarını modelleyin

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN >

 

Grafikler için nokta büyüklükleri

Metin, işaretleyici, marjin, çizgi ve daha fazlasının  büyüklüklerini, yazıcı nokta büyüklüklerini, santimetrelerini veya inçlerini kullanarak   belirleyin.                          

 

Sayısal entegrasyon

 

 

Doğrusal programlama