XVII. EconLab Modelleme Okulu

Stata ile İleri Panel Veri Analizi


Eğitimler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Eruygur tarafından verilecektir.

1. GÜN: 05 Haziran 2021, CUMARTESİ

 • 09.30-10.00: Kayıt ve tanışma
  10.00-10.45: Panel Veride Değişen Varyans Testleri

    •  STATA ile uygulamalar
 • 10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Panel Veride Otokorelasyon Testleri

    • Panel Veride Yatay Kesit Bağımlılık Testleri
    • STATA ile uygulamalar
 • 11.45-13.00: Öğle Yemeği
  13.00-13.45: Panel GLS Tahmincisi

    • STATA ile uygulamalar
 • 13.45-14.00: Kahve arası
 • 14.00-14.45: PCSE Tahmincisi                                                                                                     
    • STATA ile uygulamalar
 • 14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

2. GÜN: 06 Haziran 2021, PAZAR

 • 10.00-10.45: Dinamik Paneller ve Nickel Sapması
    • STATA ile uygulamalar
 • 10.45-11.00: Kahve arası
 • 11.00-11.45: Homojen Panel Modelleri
    • STATA ile uygulamalar
 • 11.45-13.00: Öğle yemeği
  13.00-13.45: Kısa Panel nedir

    • Kısa Dinamik Panel Tahmincileri: Fark GMM Tahmincisi (Arellano-Bond)
 • 13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Kısa Dinamik Panel Tahmincileri: Sistem GMM Tahmincisi (Blundell-Bond)

    • Sargan ve Hansen Testleri
    • STATA ile uygulamalar
 • 14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

3. GÜN:  12 Haziran 2021, CUMARTESİ

 • 10.00-10.45: Panel Birim Kök Kavramı
    •  Panel Veride Yatay Kesit Bağımlılığı ve Etkisi
    • STATA ile uygulamalar
 • 10.45-11.00: Kahve arası
 • 11.00-11.45: Panel Birim Kök Testleri
    • Panel Birim Kök Testleri (1. Nesil)
    • Panel Birim Kök Testleri (2. Nesil)
 • 11.45-13.00: Öğle yemeği
 • 13.00-13.45: Panel Eşbütünleşme
    • Panel Eşbütünleşme Testleri (1. Nesil)
    • STATA ile uygulamalar
 • 13.45-14.00: Kahve arası
 • 14.00-14.45: Panel Eşbütünleşme Testleri (2. Nesil)
    • STATA ile uygulamalar
 • 14.45-15.00: Kahve arası
 • 15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

4. GÜN: 13 Haziran 2021, PAZAR

 • 10.00-10:45 : Heterojen Panel Modelleri
    • Uzun Panel Nedir
    •  Uzun Dinamik Panel Tahmincileri
    • Ortalama Grup (MG) Tahmincisi
    • STATA ile Uygulamalar
 • 10.45-11:00 : Kahve Arası
 • 11.00-11:45 : Uzun Dinamik Panel Tahmincileri
    • Havuzlanmış Ortalama Grup (PMG) Tahmincisi
    • STATA ile Uygulamalar
 • 11.45-13.00 : Öğle Yemeği
 • 13.00-13.45 : Uzun Dinamik Panel Tahmincileri
    • CCEMG Tahmincisi
    • STATA ile Uygulamalar
 • 13.45-14:00 : Kahve Arası
 • 14.00-14.45 : Uzun Dinamik Panel Tahmincileri
    • AMG Tahmincisi
    • Hausman Testi ile Model Formunun Test Edilmesi
    • STATA ile Uygulamalar
 • 14.45-15:00 : Kahve Arası
 • 15.00-15.45 : Etkileşimli danışmanlık

Kayıt

EconLab Modelleme Okulu İleri Panel Veri Analizi Modülü’ne erken kayıtlar için son tarih 3 Mayıs 2021’dir. Kayıtlar 20 katılımcı ile sınırlıdır. 

* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 17 paket programı, etkileşimli danışmanlık ve katılım sertifikasını içermektedir. 

+ Çalışan lisansüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabilirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.