XVI. EconLab Modelleme Okulu

Stata ile Panel Veri Analizi


Eğitimler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Eruygur tarafından verilecektir.

1. GÜN: 01 Mayıs 2021, CUMARTESİ

 • 09.30-10.00: Kayıt ve tanışma
  10.00-10.45: Birden Çok Eşbütünleşme Durumu 

    •  STATA ile uygulamalar
 • 10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Johansen Eşbütünleşme Analizi

    • Johansen Trace Test
    • Johansen Eigenvalue Test
    • STATA ile uygulamalar
 • 11.45-13.00: Öğle Yemeği
  13.00-13.45: Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) Tahmini

    • STATA ile uygulamalar
 • 13.45-14.00: Kahve arası
 • 14.00-14.45: VECM Uyarlanma Katsayılarının İşaretleri                                                                                                                                                                                                 
    • VECM uygulamaları
 • 14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

2. GÜN: 02 Mayıs 2021, PAZAR

 • 10.00-10.45: VECM’de Kısıtların Test Edilmesi
    • VECM Etki Tepki Fonksiyonları
    • VECM Etki Tepki Fonksiyonlarının Yorumlanması
 • 10.45-11.00: Kahve arası
 • 11.00-11.45: VECM Varyans Ayrıştırma
    • STATA ile uygulamalar
 • 11.45-13.00: Öğle yemeği
  13.00-13.45: VECM Durumunda Granger Nedenselliği Testi

    • VECM Durumunda Granger Nedenselliği Uygulaması
 • 13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi

    • Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Uygulaması
 • 14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

3. GÜN:  08 Mayıs 2021, CUMARTESİ

 • 10.00-10.45: ARDL Modelleri
    • STATA ile uygulamalar
 • 10.45-11.00: Kahve arası
 • 11.00-11.45: Pesaran ARDL Sınır Testi
    • Sınır Testi Uygulamaları
 • 11.45-13.00: Öğle yemeği
 • 13.00-13.45: FMOLS Tahmincisi
    • FMOLS Uygulamaları
 • 13.45-14.00: Kahve arası
 • 14.00-14.45: DOLS Tahmincisi
    • DOLS Uygulamaları
 • 14.45-15.00: Kahve arası
 • 15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

4. GÜN: 09 Mayıs 2021, PAZAR

 • 10.00-10:45 : Zaman Serisinin Trend, Çevrim ve Mevsimsel Bileşenleri
    • Basit Trend Yumuşatma (Smoothing)
    • Basit Çevrim Yumuşatma (Smoothing)
 • 10.45-11:00 : Kahve Arası
 • 11.00-11:45 : Basit Mevsimsel Patern Yumuşatma (Smoothing)
    • STATA ile Uygulamalar
 • 11.45-13.00 : Öğle Yemeği
 • 13.00-13.45 : Ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalamalar (WMA)
    • Üstel ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalamalar (EWMA)
 • 13.45-14:00 : Kahve Arası
 • 14.00-14.45 :  Çift-Üstel ağırlıklandırılmış hareketli ortalamalar (DEWMA)
    • Holt–Winters Yumuşatıcıları (Smoothing)
    • STATA ile Uygulamalar
 • 14.45-15:00 : Kahve Arası
 • 15.00-15.45 : Etkileşimli danışmanlık

Kayıt

EconLab Modelleme Okulu’na erken kayıtlar için son tarih 12 Nisan 2021’dir.  Kayıtlar 20 katılımcı ile sınırlıdır. 
* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 17 paket programı, etkileşimli danışmanlık ve katılım sertifikasını içermektedir. 

+ Çalışan lisanüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabilirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.