Stata ile Zaman Serisi Analizi


Eğitimler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Eruygur tarafından verilecektir.

   • 1. GÜN: CUMARTESİ

    06 Şubat 2021

    09.30-10.00: Kayıt ve tanışma
    10.00-10.45: Otoregrasyon (AR), Hareketli Ortalama (MA) ve ARMA Modelleri
    .      STATA ile uygulamalar
    10.45-11.00: Kahve arası
    11.00-11.45: Veride AR ve MA İmzaları
    •      MA ve AR Sürecinin Belirlenmesi
    •      STATA ile uygulamalar
    11.45-13.00: Öğle Yemeği
    13.00-13.45: Durağanlık Kavramı
    •       STATA ile uygulamalar
    13.45-14.00: Kahve arası
    14.00-14.45: Box-jenkins ARIMA Modellemesi
    •       STATA ile uygulamalar
    14.45-15.00: Kahve arası
    15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

  • 2. GÜN: PAZAR

   07 Şubat 2021

   10.00-10.45: VAR Modelleri
   •      VAR Modellerinin Tahmini
   •      STATA ile uygulamalar
   10.45-11.00: Kahve arası
   11.00-11.45: Etki Tepki Fonksiyonları
   •      STATA ile uygulamalar
   11.45-13.00: Öğle yemeği
   13.00-13.45: Varyans Ayrıştırma
   •      STATA ile uygulamalar
   13.45-14.00: Kahve arası
   14.00-14.45: Granger Nedensellik Testi
   •       STATA ile uygulamalar
   14.45-15.00: Kahve arası
   15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

   • 3. GÜN: CUMARTESİ

    13 Şubat 2021

    10.00-10.45: Birim Kök ve Temel Rassal Yürüyüş Formları
    •      Birim kök Testleri
    •      STATA ile uygulamalar
    10.45-11.00: Kahve arası
    11.00-11.45: Yapısal Kırılma Altında Birim Kök Testleri
    •       STATA ile uygulamalar
    11.45-13.00: Öğle yemeği
    13.00-13.45: Eşbütünleşme Kavramı
    •       Hata Düzeltme Modelleri (ECM)
    •       STATA ile uygulamalar
    13.45-14.00: Kahve arası
    14.00-14.45: Engle Granger Eşbütünleşme Testi
    •       STATA ile uygulamalar
    14.45-15.00: Kahve arası
    15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

  • 4. GÜN: PAZAR

   14 Şubat 2021

   10.00-10:45 : Oynaklık Kavramı ve Oynaklığın Modellenmesi
   •       Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH)
   •       STATA ile Uygulamalar
   10.45-11:00 : Kahve Arası
   11.00-11:45 : GARCH
   •       STATA ile Uygulamalar
   11.45-13.00 : Öğle Yemeği
   13.00-13.45 : TARCH
   •       STATA ile Uygulamalar
   13.45-14:00 : Kahve Arası
   14.00-14.45 : EGARCH
   •       STATA ile Uygulamalar
   14.45-15:00 : Kahve Arası
   15.00-15.45 : Etkileşimli danışmanlık

   Kayıt

   EconLab Modelleme Okulu’na erken kayıtlar için son tarih 18 Ocak 2021’dir.  Kayıtlar 25 katılımcı ile sınırlıdır. 
   * Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 16 paket programı, etkileşimli danışmanlık ve katılım sertifikasını içermektedir. 

   + Çalışan lisanüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabilirler.

   Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.