Stata Uygulamalı Panel Veri Analizi – İleri Panel Veri Analizi Eğitimleri (03 – 07 Şubat 2020)

 

EĞİTİMİN TANIMI:

Yapılacak olan eğitimlerin amacı, katılımcılara panel veri ekonometrisi ile temel ve ileri düzey bilgiler vermektir.

“Panel Veri Analizi” eğitiminde, statik panel veri modellerinde uygun tahmin tekniğine karar verilmesi, modeli tahmin edebilme ve modellerde çıkan sorunlara doğru yaklaşabilme konularında etkin bir eğitim olması hedeflenmektedir.

“İleri Panel Veri Analizi” eğitiminde ise, çok boyutlu, heterojen, dinamik, mekansal ve eşanlı panel veri modelleri konuları teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.

Her iki eğitimin bitiminde katılımcılar, anlatılan konularda tüm kavramlara hakim, okuduğunu anlayabilecek ve makale yazabilecek düzeyde teorik ve uygulamalı donanıma sahip olacaktır.

EĞİTMEN:

Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğluİstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, ekonometri Bölümü

EĞİTİM YERİ:

İstanbul Üniversitesi / Beyazıt Kampüsü / İktisat Fakültesi / Ek 1 Bilgisayar Laboratuvarı 1

EĞİTİM ÜCRETİ:

Panel Veri Analizi: 450 TL (KDV Dahil)

İleri Panel Veri Analizi: 450 TL (KDV Dahil)

Eğitim sonunda eğitimi tamamlayan katılımcılara  tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir.

ÖN KAYIT:

https://sem.istanbul.edu.tr/tr/content/panel-veri-analizi-ileri-panel-veri-analizi/on-kayit

STATA UYGULAMALI PANEL VERİ ANALİZİ EĞİTİM PROGRAMI:

Tarih

Başlama – Bitiş Saati

İçeriği Panel Veri Analizi (Stata Uygulamalı)

03 Şubat 2020 Pazartesi

10:00 – 12:30

 • Panel Veri – Temel Kavramlar
 • Klasik model (Havuzlanmış EKK)

03 Şubat 2020 Pazartesi

13:30 – 16:00

 • Sabit Etkiler Modeli ve Tahmin Yöntemleri                                                   

(Grup İçi Tahminci, Gölge Değişkenli EKK Tahmincisi)

 • Tesadüfi Etkiler Modeli ve Tahmin Yöntemleri                 

(Genelleştirilmiş EKK Tahmincisi, En Çok Olabilirlik Tahmincisi)

04 Şubat 2020 Salı

10:00 – 12:30

 • İki Yönlü (Sabit ve Tesadüfi Etkiler) Modeller ve Tahmin Yöntemleri
 • Panel Veri Modellerinin Tahmin Yöntemleri Arasında Tercihler   (Önsel Tercihler ve testler)

04 Şubat 2020 Salı

13:30 – 16:00

 • Panel Veri Modellerinde Varsayımdan Sapmalar ve Testleri                  (otokorelasyon, heteroskedasite ve birimler arası korelasyon)

05 Şubat 2020 Çarşamba

10:00 – 13:00

 • Dirençli tahminciler
 • Genel Uygulama

 

STATA UYGULAMALI İLERİ PANEL VERİ ANALİZİ EĞİTİM PROGRAMI:

Tarih

Başlama – Bitiş Saati

İçeriği – İleri Panel Veri Analizi (Stata Uygulamalı)

05 Şubat 2020 Çarşamba

14:00 – 16:30

 • Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri

06 Şubat 2020 Perşembe

10:00 – 13:00

 • Heterojen Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri
 • Heterojenliğin Belirlenmesi – Testler

06 Şubat 2020 Perşembe

14:00 – 16:30

 • Eşanlı Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri
 • Görünürde İlişkisiz Regresyon

07 Şubat 2020 Cuma

10:00 – 12:30

 • Dinamik Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri
 • İçsellik Testleri, Araçların Geçerliliği İçin Testler, Otokorelasyon Testleri

07 Şubat 2020 Cuma

13:30 – 16:00

 • Mekansal Panel Veri Modelleri
 • Klasik, Sabit ve Tesadüfi Etkili Mekansal Panel Veri Modellerinin Tahmini
 • Mekansal Panel Veri Modelleri için Test ve İstatistikler