Webinarlara katılım ücretsizdir ancak katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Katılmak istediğiniz seminerin tarihine tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz.
Seminerin başlama saatinden önce size webinara nasıl katılacağınızı belirten talimatları içeren bir email gönderilecektir.   Katılım için Adobe Connect erişiminizin olması gerekmektedir.
Bu fırsatı kaçırmayın…

Stata’ya yeni kullanmaya başlıyorsanız ve verilerinizi analiz etmeye hazırsanız ancak nereden başlayacağınızdan emin değilseniz ve kendinize aşağıdaki soruları soruyorsanız, bu seminer sizin içindir.

 • Stata’ya nasıl veri girerim?
 • Veri işleme  ve temizleme için hangi araçlar bulunmaktadır?
 • Saçılım grafikleri, histogramlar  ve diğer grafikleri nasıl oluşturup özelleştirebilirim?
 • Bir modeli nasıl oturtabilir ve sonuçları grafikleyebilirim?
 • Stata öğrenmek için kaynakları nasıl bulabilirim?

15 Eylül 2021, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi: 13 Eylül 2021

30 Eylül 2021, Saat 23:00 (8:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi: 28 Eylül 2021

7 Ekim 2021, Saat 18:00 (3:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi: 5 Ekim 2021

Stata 17 ye pek çok yeni özellik ekledik.

 • Tablolar
 • Bayesçi ekonometri
 • Aralıklı sansürlü Cox modeli
 • Farklılıkların Farkı (DID)
 • Bayesçi VAR
 • Çokdeğişkenli meta-analizi
 • Tedavi etkileri için lasso
 • Panel veri çok terimli logit
 • Bayesçi IRF ve FEVD analizi
 • Bayesçi dinamik öngörme
 • PyStata
 • Stata ile Jupyter Notebook
 • Daha hızlı Stata
 • Bayesçi çok katmanlı modelleme
 • Tarih ve zamanlar için yeni fonksiyonlar
 • Birisini-dışarda-bırak meta analizi
 • Galbraith çizimleri
 • Bayesçi panel veri modelleri
 • Sıfır-şişirilmiş sıralı  logit modeli
 • Eğilim (trend) için parametrik olmayan testler için
 • Lasso cezası seçimi için BIC
 • Kümeli verilerle
 • Bayesçi doğrusal ve doğrusal olmayan DSGE ler
 • Do-file editor iyileştirmeleri
 • Intel Math Kernel Kütüphesi (MKL)
 • Apple Silicon üzerinde Stata
 • JDBC
 • H2O entegrasyonu
 • Java entegrasyonu

Bu webinara katılarak yeni özellikleri ve nasıl çalıştığını öğrenebilirsiniz.

Sunan: Meghan Cain

Meghan Cain portrait

Meghan Cain StataCorp’ta Kıdemli İstatistikçidir.  Doktorasını Notre Dame Üniversitesinde nicel psikoloji alanında, araştırma konularında  yapısal eşitlik modelleme, çok katmanlı modelleme ve Bayesçi istatistiklere  odaklanarak tamamlamıştır. Stata’da bu ve diğer konularda eğitimler hazırlamakta ve sunmaktadır.  Ayrıca, webinarlar düzenlemekte ve geliştiricilerle birlikte Stata dokümantasyonu için çalışmakta ve Stata bloglarına katkıda bulunmaktadır. 

21 Eylül 2021, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)

Son kayıt tarihi:  19 Eylül 2021

Şimdi kayıt yaptırın »

Introduction to customizable tables in Stata 17

Bu webinar Stata 17 nin yeni özelleştirilebilir tablolarını tanıtacaktır. Çapraz tabloları, özet istatistik tablolarını ve regresyon sonuçlarını güncellenmiş table komutu ile nasıl kolaylıkla oluşturabileceğinizi öğreneceksiniz. Herhangi bir Stata komutundan elde edeceğiniz sonuçları topladıktan sonra özelleştirilmiş tabloları nasıl oluşturacağınızı da göreceksiniz.  Bunun anlamı ise özet istatistikleri,  standart hipotez testleri sonuçlarını, regresyon sonuçlarını ve model uydurma sonucunda elde edilen test ve uyum istatistiklerini tablonuza dahil edebilmenizdir. Stata komutlarından elde edilen sonuçlarla, bir tablo yerleşimini nasıl belirleyeceğinizi – satır ve sütunlarda nelerin bulunduğunu – ve tablonun görünümünü nasıl özelleştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Başlıklardaki etiketleri, sayısal formatı, metin hizalamayı, hücre gölgelemeyi  sınır çizgilerini ve daha birçoğunu değiştirebileceksiniz. Özelleştirilmiş tablolarınızı  Word®, Excel®, PDF, LaTeX, HTML, Markdown, SMCL ve düz metine nasıl dışa gönderebileceğinizi de öğreneceksiniz.

Sunan: Chuck Huber

Chuck Huber portrait

Chuck Huber StataCorp’ta İstatistiksel Erişim Direktörüdür ve Texas A&M Halk Sağlığı Fakültesinde biyoistatistik yardımcı doçentidir. Stata’nın yazılım geliştirme takımındaki çalışmalarına ek olarak Stata YouTube kanalında eğitici vidoelar üretmekte, blog girişleri yazmakta, online NETCourses kursları geliştirmekte, konferanslarda ve üniversitelerde konuşmalar yapmaktadır. Mevcut çalışmalarının çoğunluğu psikologların ve diğer davranışsal bilimcilerin kullandığı istatiksiksel metotlara odaklanmıştır. Nöroloji, insan ve hayvan genetiği, alkol ve ilaç kötüye kullanımı engelleme, beslenme ve doğum kusurları alanlarında yayınları bulunmaktadır.  

22 Eylül 2021, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)

Son kayıt tarihi:  20 Eylül 2021

Şimdi kayıt yaptırın »

Stata’nın gizli (pek de gizli olmasa da) mücevherlerinden bazılarını keşfedin. Bu webinarda yazılım geliştiricilerimizin favorisi bir kısım özellikleri sizinle paylaşıyoruz. Aşağıda ipuçlarını  görebilirsiniz:

 • Üç yollu etiketler
 • Graph Recorder kullanarak grafikleri standartlaştırma
 • Modeli uydurdunuz, peki şimdi?
 • Modelinizi yorumlama ve anlama  
 • Etkileşimli kullanımı tekrar üretilebilen sonuçlara dönüştürme 
 • Word ile çalışma

Bu bir saatlik webinara katılarak Stata’yı daha verimli ve daha etkin kullanabilmek için kendi etkileşimlerinizi yapabilirsiniz. 

29 Eylül 2021, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  27 Eylül 2021

28 Ekim 2021, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  26 Ekim 2021

Şimdi kayıt yaptırın »