Webinarlara katılım ücretsizdir ancak katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Katılmak istediğiniz seminerin tarihine tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz.
Seminerin başlama saatinden önce size webinara nasıl katılacağınızı belirten talimatları içeren bir email gönderilecektir.   Katılım için Adobe Connect erişiminizin olması gerekmektedir.
Bu fırsatı kaçırmayın…

Introduction to customizable tables in Stata 17

 

Bu webinar Stata 17 nin yeni özelleştirilebilir tablolarını tanıtacaktır. Çapraz tabloları, özet istatistik tablolarını ve regresyon sonuçlarını güncellenmiş table komutu ile nasıl kolaylıkla oluşturabileceğinizi öğreneceksiniz. Herhangi bir Stata komutundan elde edeceğiniz sonuçları topladıktan sonra özelleştirilmiş tabloları nasıl oluşturacağınızı da göreceksiniz.  Bunun anlamı ise özet istatistikleri,  standart hipotez testleri sonuçlarını, regresyon sonuçlarını ve model uydurma sonucunda elde edilen test ve uyum istatistiklerini tablonuza dahil edebilmenizdir. Stata komutlarından elde edilen sonuçlarla, bir tablo yerleşimini nasıl belirleyeceğinizi – satır ve sütunlarda nelerin bulunduğunu – ve tablonun görünümünü nasıl özelleştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Başlıklardaki etiketleri, sayısal formatı, metin hizalamayı, hücre gölgelemeyi  sınır çizgilerini ve daha birçoğunu değiştirebileceksiniz. Özelleştirilmiş tablolarınızı  Word®, Excel®, PDF, LaTeX, HTML, Markdown, SMCL ve düz metine nasıl dışa gönderebileceğinizi de öğreneceksiniz.

Sunan: Chuck Huber

Chuck Huber portrait

Chuck Huber StataCorp’ta İstatistiksel Erişim Direktörüdür ve Texas A&M Halk Sağlığı Fakültesinde biyoistatistik yardımcı doçentidir. Stata’nın yazılım geliştirme takımındaki çalışmalarına ek olarak Stata YouTube kanalında eğitici vidoelar üretmekte, blog girişleri yazmakta, online NETCourses kursları geliştirmekte, konferanslarda ve üniversitelerde konuşmalar yapmaktadır. Mevcut çalışmalarının çoğunluğu psikologların ve diğer davranışsal bilimcilerin kullandığı istatiksiksel metotlara odaklanmıştır. Nöroloji, insan ve hayvan genetiği, alkol ve ilaç kötüye kullanımı engelleme, beslenme ve doğum kusurları alanlarında yayınları bulunmaktadır.  

11 Mayıs 2021, Saat 22:00 (7:00 PM GMT)

Son kayıt tarihi:  9 Mayıs 2021

Şimdi kayıt yaptırın »

 

Stata 17—See the new features in action

Stata 17 ye pek çok yeni özellik ekledik.

 • Tablolar
 • Bayesçi ekonometri
 • Aralıklı sansürlü Cox modeli
 • Farklılıkların Farkı (DID)
 • Bayesçi VAR
 • Çokdeğişkenli meta-analizi
 • Tedavi etkileri için lasso
 • Panel veri çok terimli logit
 • Bayesçi IRF ve FEVD analizi
 • Bayesçi dinamik öngörme
 • PyStata
 • Stata ile Jupyter Notebook
 • Daha hızlı Stata
 • Bayesçi çok katmanlı modelleme
 • Tarih ve zamanlar için yeni fonksiyonlar
 • Birisini-dışarda-bırak meta analizi
 • Galbraith çizimleri
 • Bayesçi panel veri modelleri
 • Sıfır-şişirilmiş sıralı  logit modeli
 • Eğilim (trend) için parametrik olmayan testler için
 • Lasso cezası seçimi için BIC
 • Kümeli verilerle
 • Bayesçi doğrusal ve doğrusal olmayan DSGE ler
 • Do-file editor iyileştirmeleri
 • Intel Math Kernel Kütüphesi (MKL)
 • Apple Silicon üzerinde Stata
 • JDBC
 • H2O entegrasyonu
 • Java entegrasyonu

Bu webinara katılarak yeni özellikleri ve nasıl çalıştığını öğrenebilirsiniz.

Sunan: Meghan Cain

Meghan Cain portrait

Meghan Cain StataCorp’ta Kıdemli İstatistikçidir.  Doktorasını Notre Dame Üniversitesinde nicel psikoloji alanında, araştırma konularında  yapısal eşitlik modelleme, çok katmanlı modelleme ve Bayesçi istatistiklere  odaklanarak tamamlamıştır. Stata’da bu ve diğer konularda eğitimler hazırlamakta ve sunmaktadır.  Ayrıca, webinarlar düzenlemekte ve geliştiricilerle birlikte Stata dokümantasyonu için çalışmakta ve Stata bloglarına katkıda bulunmaktadır.

20 Mayıs 2021, Saat 18:00 (3:00 PM GMT)

20 Mayıs 2021, Saat 23:00 (8:00 PM GMT)

Son kayıt tarihi:  18 Mayıs 2021

Şimdi kayıt yaptırın »

Ready. Set. Go Stata.

Stata’ya yeni kullanmaya başlıyorsanız ve verilerinizi analiz etmeye hazırsanız ancak nereden başlayacağınızdan emin değilseniz ve kendinize aşağıdaki soruları soruyorsanız, bu seminer sizin içindir.

 • Stata’ya nasıl veri girerim?
 • Veri işleme  ve temizleme için hangi araçlar bulunmaktadır?
 • Saçılım grafikleri, histogramlar  ve diğer grafikleri nasıl oluşturup özelleştirebilirim?
 • Bir modeli nasıl oturtabilir ve sonuçları grafikleyebilirim?
 • Stata öğrenmek için kaynakları nasıl bulabilirim?

25 Mayıs 2021, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  23 Mayıs 2021


Latent class analysis using Stata

Örtük sınıf analizinde (LCA), sınıflar dediğimiz popülasyonda gözlemlenemeyen grupları temsil eden kategorik örtük değişkenleri kullanırız. Bu sınıfları belirlemek ve anlamakla ilgileniriz.

 Stata’nın LCA özelliklerinin tanıtımı için Meghan Cain’e, Kıdemli İstatistikçi, katılınız. Meghan, LCA için kısa bir giriş yaparak Stata’nın gsem komutunun kullanımı ile analizleri gösterecektir. gsem‘in kestirim sonrası özelliklerini kullanarak sınıfa özgün marjinal ortalamaları raporlamayı, sınıf üyelik olasılıklarını kestirmeyi ve  uyum derecesi istatistiğini hesaplamayı göreceksiniz. Sınıflar arasında parametreleri nasıl kısıtlayıp gevşeteceğinizi ve farklı sayıdaki sınıfları olan modelleri nasıl karşılaştıracağınızı göstereceğiz. Meghan, bir regresyon modelinde gözlemlenemeyen sınıfların bulunduğundan şüphe ettiğimiz bir sonlu karışım modeli (FMM) örneğini de gösterecektir.

Sunan: Meghan Cain

Meghan Cain portrait

Meghan Cain StataCorp’ta Kıdemli İstatistikçidir.  Doktorasını Notre Dame Üniversitesinde nicel psikoloji alanında, araştırma konularında  yapısal eşitlik modelleme, çok katmanlı modelleme ve Bayesçi istatistiklere  odaklanarak tamamlamıştır. Stata’da bu ve diğer konularda eğitimler hazırlamakta ve sunmaktadır.  Ayrıca, webinarlar düzenlemekte ve geliştiricilerle birlikte Stata dokümantasyonu için çalışmakta ve Stata bloglarına katkıda bulunmaktadır. 

18 Mayıs 2021, Saat 18:00 (3:00 PM GMT)

Son kayıt tarihi:  16 Mayıs 2021

Şimdi kayıt yaptırın »

Tips and tricks

Stata’nın gizli (pek de gizli olmasa da) mücevherlerinden bazılarını keşfedin. Bu webinarda yazılım geliştiricilerimizin favorisi bir kısım özellikleri sizinle paylaşıyoruz. Aşağıda ipuçlarını  görebilirsiniz:

 • Üç yollu etiketler
 • Graph Recorder kullanarak grafikleri standartlaştırma
 • Modeli uydurdunuz, peki şimdi?
 • Modelinizi yorumlama ve anlama  
 • Etkileşimli kullanımı tekrar üretilebilen sonuçlara dönüştürme 
 • Word ile çalışma

Bu bir saatlik webinara katılarak Stata’yı daha verimli ve daha etkin kullanabilmek için kendi etkileşimlerinizi yapabilirsiniz. 

26 Mayıs 2021, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  24 Mayıs 2021

Reproducible reporting—Creating customized reports in Word, Excel, and PDF

Stata’nın putdocx, putpdf ve putexcel komutları özelleştirilmiş Word dokümanları, PDFler ve Excel dosyalarını Stata sonuçları ve grafikleri ile oluşturmanızı sağlarlar.  Örneğin putdocx ile büyük metin bloklarını, başlıkları, dipnotları ve bölüm ve sayfa numaralarını içeren Word formatında raporları oluşturabilirsiniz.

Gabriela Ortiz’e, Uygulamalı İstatistikçi, katılarak Stata özet istatistikleri, regresyon tabloları, ve grafikleri ile Word dokümanlarının nasıl oluşturulduğunu göstermesini izleyebilirsiniz. Stata’nın özellikleri ile Word’ün özelliklerinin nasıl etkileştirileceğini ve raporlarınızı düzenli olarak güncellemek istediğinizde işinizi nasıl otomatikleştirebileceğinizi keşfedin. Benzer şekilde tekrar üretilebilir raporların PDF ve Excel formatlarında oluşturulmasında putpdf ve putexcel kullanımının ne kadar kolay olduğunu da göreceksiniz.

Sunan: Gabriela Ortiz

Gabriela Ortiz portrait

Gabriela Ortiz, StataCorp’ta Uygulamalı İstatistikçidir. Kaliforniya Üniversitesi, Davis’ten psikoloji lisansı ve Kaliforniya Eyaleti Üniversitesi, Long Beach’ten  yüksek lisansı vardır. Gabriela, Stata’nın raporlama el kitabının ana yazarıdır ve raporlama özelliklerinin her birinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda, Stata’nın tanıtıcı webinarlarını geliştirmekte ve düzenli olarak öğretmektedir. 

27 Mayıs 2021, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  25 Mayıs 2021