Webinarlara katılım ücretsizdir ancak katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Katılmak istediğiniz seminerin tarihine tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz.

Seminerin başlama saatinden önce size webinara nasıl katılacağınızı belirten talimatları içeren bir email gönderilecektir.   Katılım için Adobe Connect erişiminizin olması gerekmektedir.

Bu fırsatı kaçırmayın…

Ready. Set. Go Stata.

Stata’ya yeni kullanmaya başlıyorsanız ve verilerinizi analiz etmeye hazırsanız ancak nereden başlayacağınızdan emin değilseniz ve kendinize aşağıdaki soruları soruyorsanız, bu seminer sizin içindir.

 • Stata’ya nasıl veri girerim?
 • Veri işleme  ve temizleme için hangi araçlar bulunmaktadır?
 • Saçılım grafikleri, histogramlar  ve diğer grafikleri nasıl oluşturup özelleştirebilirim?
 • Bir modeli nasıl oturtabilir ve sonuçları grafikleyebilirim?
 • Stata öğrenmek için kaynakları nasıl bulabilirim?

 22  Eylül 2020, Saat 23:00 (8:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  20 Eylül 2020

 1 Ekim 2020, Saat 18:00 (3:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  29 Eylül 2020

Tips and tricks

Stata’nın gizli (pek de gizli olmasa da) mücevherlerinden bazılarını keşfedin. Bu webinarda yazılım geliştiricilerimizin favorisi bir kısım özellikleri sizinle paylaşıyoruz. Aşağıda ipuçlarını  görebilirsiniz:

 • Üç yollu etiketler
 • Graph Recorder kullanarak grafikleri standartlaştırma
 • Modeli uydurdunuz, peki şimdi?
 • Modelinizi yorumlama ve anlama  
 • Etkileşimli kullanımı tekrar üretilebilen sonuçlara dönüştürme 
 • Word ile çalışma

Bu bir saatlik webinara katılarak Stata’yı daha verimli ve daha etkin kullanabilmek için kendi etkileşimlerinizi yapabilirsiniz. 

 23 Eylül 2020, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  21 Eylül 2020

Şimdi kayıt yaptırın »

Lineer regression: Fitting models and interpreting results

İstatistiksel Erişim Yardımcı Direktörü Chuck Huber’e katılarak, Stata kullanımıyla doğrusal regresyon modellerin oturtulması (uydurulması) ve sonuçların yorumlanmasının tanıtımını izleyebilirsiniz. Sürekli, ikili ve kategorik ortak değişkenler içeren modellerin nasıl oturtulacağını öğrenin. Bir modeli oturttuktan sonra sonuçları yorumlamak isteyebilirsiniz.  Chuck size Stata’nın margins ve marginsplot  komutlarını, ilginç sorulara yanıt vermek ve modellerin sonuçlarını görselleştirmek için, nasıl kullanacağınızı gösterecektir.

Sunan: Chuck Huber

Chuck Huber portrait

Chuck Huber StataCorp’ta İstatistiksel Erişim Yardımcı Direktörüdür ve Texas A&M Halk Sağlığı Fakültesinde biyoistatistik yardımcı doçentidir. Stata’nın yazılım geliştirme takımındaki çalışmalarına ek olarak Stata YouTube kanalında eğitici vidoelar üretmekte, blog girişleri yazmakta, NETKursları geliştirmekte ve konferanslarda ve üniversitelerde konuşmalar yapmaktadır. Mevcut çalışmalarının çoğunluğu psikologların ve diğer davranışsal bilimcilerin kullandığı istatiksiksel metotlara odaklanmıştır. Nöroloji, insan ve hayvan genetiği, alkol ve ilaç kötüye kullanımı engelleme, beslenme ve doğum kusurları alanlarında yayınları bulunmaktadır.  

 8 Ekim 2020, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  6 Ekim 2020

Şimdi kayıt yaptırın »

Analyzing data with missing values using multiple imputation

Kayıp değerler bir çok alanda ortaktır. Eğer analizler kayıp değerleri uygun şekilde hesaba katmıyorsa kestirim sonuçları önyargılı olabilir. Çoklu atama (imputation) kayıp değerler için geçerli istatistiksel çıkarım sağlayan esnek bir yaklaşımdır.  

Kıdemli İstatistikçi Meghan Cain’e katılarak kayıp değerler ve çoklu atama için temel kavramların tanıtımını izleyebilirsiniz. Bu webinarda  kayıp veri belirsizliğini uygun şekilde hesaba katan çoklu atamalı veri setlerinin yaratılması ve analizinde Stata’nın kullanımı gösterilecektir.

Sunan: Meghan Cain

Meghan Cain portrait

Meghan Cain StataCorp’ta Kıdemli İstatistikçidir.  Doktorasını Notre Dame Üniversitesinde nicel psikoloji alanında, araştırma konularında  yapısal eşitlik modelleme, çok katmanlı modelleme ve Bayesçi istatistiklere  odaklanarak tamamlamıştır. Stata’da bu ve diğer konularda eğitimler hazırlamakta ve sunmaktadır.  Ayrıca, webinarlar düzenlemekte ve geliştiricilerle birlikte Stata dokümantasyonu için çalışmakta ve Stata bloglarına katkıda bulunmaktadır. 

 22 Ekim 2020, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  20 Ekim 2020

Şimdi kayıt yaptırın »

Panel veri metotları sıklıkla boylamsal verilerin – bireylerin, ülkelerin, şirketlerin, endüstrilerin ve benzerlerinin  tekrarlanan ölçümlerinin bulunduğu verilerin – analizinde kullanılırlar.   Zaman sürecindeki değişim bize zamanın sadece bir anındaki durumundan bilgi sağlayan  bir kesitten daha fazla içgörü sağlar. Panel veri ile heterojenliği (farklılığı) modelleyebilir ve zamanda sürecindeki değişimini  değerlendirebiliriz. 

Ekonometris Chris Cheng’e katılarak boylamsal ve panel verilerin Stata ile analizinde kullanılan metotlara genel bir bakışı izleyebilirsiniz. Bu webinarda Chris size doğrusal ve doğrusal olmayan panel veri metotlarının nasıl uydurulacağını ve dinamik panel veri kestiriminin nasıl yapılacağını gösterecektir.

Sunan : Chris Cheng

Chris Cheng portrait

Chris Cheng StataCorp LLC’nin ekonometrist personelidir. Texas A&M Üniversitesinden ekonomi dalında Master ve tarım ve yönetimsel ekonomi dalında Doktora dereceleri vardır. 2019 yılından itibaren teknik destek ile çalışmaktadır. Chris kullanıcılarla teknik soruları için iletişim kurmakta ve webinarlar ile eğitim kursları düzenlemektedir. İlgi alanları talep analizi, panel veri analizi ve diğer ekonometri alanlarında yoğunlaşmaktadır.

 12 Kasım 2020, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  10 Kasım 2020

Şimdi kayıt yaptırın »