Web seminerlerine katılım ücretsizdir ancak katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Katılmak istediğiniz seminerin tarihine tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz.
Seminerin başlama saatinden önce size web seminerine nasıl katılacağınızı belirten talimatları içeren bir email gönderilecektir.   Katılım için Adobe Connect erişiminizin olması gerekmektedir.
Bu fırsatı kaçırmayın…

Stata’ya yeni kullanmaya başlıyorsanız ve verilerinizi analiz etmeye hazırsanız ancak nereden başlayacağınızdan emin değilseniz ve kendinize aşağıdaki soruları soruyorsanız, bu seminer sizin içindir.

 • Stata’ya nasıl veri girerim?
 • Veri işleme  ve temizleme için hangi araçlar bulunmaktadır?
 • Saçılım grafikleri, histogramlar  ve diğer grafikleri nasıl oluşturup özelleştirebilirim?
 • Bir modeli nasıl oturtabilir ve sonuçları grafikleyebilirim?
 • Stata öğrenmek için kaynakları nasıl bulabilirim?

25 Ocak 2022, Saat 18:00 (5:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi:  23 Ocak 2022

8 Şubat 2022, Saat 24:00 (9:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi:  6 Şubat 2022

Stata’nın gizli (pek de gizli olmasa da) mücevherlerinden bazılarını keşfedin. Bu webinarda yazılım geliştiricilerimizin favorisi bir kısım özellikleri sizinle paylaşıyoruz. Aşağıda ipuçlarını  görebilirsiniz:

 • Üç yollu etiketler
 • Graph Recorder kullanarak grafikleri standartlaştırma
 • Modeli uydurdunuz, peki şimdi?
 • Modelinizi yorumlama ve anlama  
 • Etkileşimli kullanımı tekrar üretilebilen sonuçlara dönüştürme 
 • Word ile çalışma

Bu bir saatlik webinara katılarak Stata’yı daha verimli ve daha etkin kullanabilmek için kendi etkileşimlerinizi yapabilirsiniz. 

26 Ocak 2022, Saat 19:00 (4:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi:  24 Ocak 2022

17 Şubat 2022, Saat 20:00 (5:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi:  15 Şubat 2022

Şimdi kayıt yaptırın »

Treatment effects estimation using lasso

Gözlemsel verilerden nedensel çıkarımlar elde etmek için tedavi-etki tahmin edicileri kullanabilirsiniz.  Çok sayıda potansiyel ortak değişkenler için kontrol etmek istediğinizde ise lasso kullanabilirsiniz.

Standard tedavi-etki tahmin edici modellerinde, iki gerekli varsayım arasında içsel bir çatışma bulunmaktadır.  Koşullu bağımsızlık varsayımının modeldeki çok sayıda değişkenle tatmin edilmesi muhtemel olmakla birlikte örtüşme varsayımının modelde daha az değişkenle karşılanması muhtemeldir. Bu webinar bu çelişkinin Stata 17’nin telasso komutunu kullanarak nasıl üstesinden gelinebileceğini göstermektedir.

telasso model seçimi için lasso kullanırken yüksek boyutlu kontrollerle ortalama tedavi etkilerini tahmin eder. Bu tahmin edici, model seçimi hatalarına karşı dayanaklıdır. Dahası, ki kat sağlamdır, bu nedenle sonuç veya tedavi modellerinden yalnızca birinin doğru şekilde belirtilmesi gerekir.

Sunan: Di Liu

Di Liu portrait

Di Liu StataCorp LLC ekonometrik yazılım geliştirme takımında kıdemli  ekonometristir. Di, araştırmacılar için istatistiksel yazılım yazmaktan ve hem teorik hem de uygulamalı ekonometride araştırma yapmaktan çok etkilenmektedir. Tahmin için lasso, çıkarım için lasso, uzamsal otoregresif modeller, heckpoisson ve betareg dahil olmak üzere birçok Stata özelliğinin ana geliştiricisidir. Di, Montreal, Kanada’daki Concordia Üniversitesi’nden ekonomi alanında doktora derecesine sahiptir; Fransa, Lille’deki Polytech’Lille’den yazılım mühendisliği ve istatistik alanında mühendis diploması; ve Nanjing, Çin’deki Hohai Üniversitesi’nden bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans ve lisans dereceleri bulunmaktadır.

1 Şubat 2022, Saat 20:00 (5:00 PM UTC)

Son kayıt tarihi:  30 Ocak 2022

Şimdi kayıt yaptırın »

Chuck Huber’e katılarak, Kıdemli İstatistikçi, Bayesçi analizlere sezgisel bir giriş yaparak ve Stata’da bayes önekini kullanarak Bayesçi regresyon modellerini nasıl kolaylıkla uydurabileceğini göstermesini izleyebilirsiniz. Chuck, test sonrası dağılımlar ve kestirimi gibi Bayesçi kavramlara genel bir bakış yapacaktır. Daha sonra Bayesçi regresyonların nasıl yapılacağını ve sonuçların  nasıl yorumlanacağını gösterecektir. Önceliklileri nasıl belirleyeceğinizi, modelleri karşılaştırmayı ve aralık hipotez testlerini nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.   

Sunan: Chuck Huber

Chuck Huber portrait

Chuck Huber StataCorp’ta İstatistiksel Erişim Direktörüdür ve Texas A&M Halk Sağlığı Fakültesinde yardımcı biyoistatistik doçentidir. Stata’nın yazılım geliştirme takımındaki çalışmalarına ek olarak Stata YouTube kanalında eğitici videolar üretmekte, blog girişleri yazmakta, online NETCourses kursları geliştirmekte, konferanslarda ve üniversitelerde konuşmalar yapmaktadır. Mevcut çalışmalarının çoğunluğu psikologların ve diğer davranışsal bilimcilerin kullandığı istatiksiksel metotlara odaklanmıştır. Nöroloji, insan ve hayvan genetiği, alkol ve madde bağımlılığını engelleme, beslenme ve doğum kusurları alanlarında yayınları bulunmaktadır.  

23 Şubat 2022, Saat 20:00 (5:00 PM UTC)

Son kayıt tarihi:  21 Şubat 2022

Şimdi kayıt yaptırın »

Çok düzeyli/karma efekt modelleri, rastgele etkilerin dahil edilmesi yoluyla iç içe veya kümelenmiş veri yapılarını hesaba katar. Bayesçi çerçeve, rastgele etkilerin tahminine doğal bir yaklaşım sunar, böylece birçok fayda sunar ve kümelenmiş verilerin analizine esneklik katar.

Stata’da Bayesçi çok düzeyli modelleri uydurmaya giriş için bize katılın. Stata’nın mixed, me komutları ve xt komutları dahil çok düzeyli veya boylamsal/panel-veri regresyon modellerinden herhangi birinden önce eklenebilen bayes: önekini kullanarak başlayacağız. Kullanımı kolaydır ve öncelikler, MCMC ayarları ve tanılama için çeşitli seçenekler sunar. bayesmh komutu, daha gelişmiş kullanım için hem doğrusal hem de doğrusal olmayan bileşenleri içeren çok değişkenli sonuçların ortak modellemesini, olasılık fonksiyonlarının ve öncelik spesifikasyonlarının daha hassas kontrolünü ve çok daha fazlasını sunar. Bu web seminerinde her iki komut da gösterilecek ve karşılaştırılacak ve sonuçları yorumlanacaktır.

Sunan: Meghan Cain

Meghan Cain portrait

Meghan Cain StataCorp’ta Kıdemli İstatistikçidir. Doktora derecesini, araştırmasının yapısal eşitlik modellemesi, çok düzeyli modelleme ve Bayesçi istatistiklere odaklandığı Notre Dame Üniversitesi’nden nicel psikoloji alanında aldı. Stata’da bu ve diğer konularda eğitimler hazırlamakta ve sunmaktadır.  Ayrıca, web semierleri düzenlemekte ve geliştiricilerle birlikte Stata dokümantasyonu için çalışmakta ve Stata bloglarına katkıda bulunmaktadır. 

24 Şubat 2022, Saat 20:00 (5:00 PM UTC)

Son kayıt tarihi:  22 Şubat 2022

Şimdi kayıt yaptırın »