Webinarlara katılım ücretsizdir ancak katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Katılmak istediğiniz seminerin tarihine tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz.

Seminerin başlama saatinden önce size webinara nasıl katılacağınızı belirten talimatları içeren bir email gönderilecektir.   Katılım için Adobe Connect erişiminizin olması gerekmektedir.

Bu fırsatı kaçırmayın…

Ready. Set. Go Stata.

Stata’ya yeni kullanmaya başlıyorsanız ve verilerinizi analiz etmeye hazırsanız ancak nereden başlayacağınızdan emin değilseniz ve kendinize aşağıdaki soruları soruyorsanız, bu seminer sizin içindir.

 • Stata’ya nasıl veri girerim?
 • Veri işleme  ve temizleme için hangi araçlar bulunmaktadır?
 • Saçılım grafikleri, histogramlar  ve diğer grafikleri nasıl oluşturup özelleştirebilirim?
 • Bir modeli nasıl oturtabilir ve sonuçları grafikleyebilirim?
 • Stata öğrenmek için kaynakları nasıl bulabilirim?

 5  Ağustos 2020, Saat:  19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  3 Ağustos 2020

 12  Ağustos 2020, Saat:  22:00 (7:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  10 Ağustos 2020

İstatistiksel Erişim Yardımcı Direktörü Chuck Huber’e katılarak, kendi kestirim komutunuzu Stata’da yazmanın  tanıtımını izleyebilirsiniz. Bu webinar, bir önceki How to create basic Stata commands webinarının üzerine inşa edilmiş olup model oturtma komutlarına odaklanmaktadır.

Chuck önce Stata değişkenlerini matrislere dönüştürmek için bir Stata komutu oluşturmayı, bir modeli oturtmak için matris hesaplamalarının nasıl kullanılacağını ve sonuçların standart Stata çıktısında nasıl görüntüleneceğini gösterecektir. Sonra, nasıl ml  kullanarak olabilirlik fonksiyonlarının maksimize edildiğini göreceksiniz. Stata’nın kestirim komutlarının yaygın özelliklerinin nasıl otomatikman mevcut olduğunu öğrenin. Ayrıca, Chuck, kendi komutlarınızı nasıl kolaylıkla kompleks anket verilerinizi hesaba katmak için uyarlayacağınızı gösterecektir.

 11 Ağustos 2020, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  9 Ağustos 2020

Şimdi kayıt yaptırın »

Sunan: Chuck Huber

Chuck Huber portrait

Chuck Huber StataCorp’ta İstatistiksel Erişim Yardımcı Direktörüdür ve Texas A&M Halk Sağlığı Fakültesinde biyoistatistik yardımcı doçentidir. Stata’nın yazılım geliştirme takımındaki çalışmalarına ek olarak Stata YouTube kanalında eğitici vidoelar üretmekte, blog girişleri yazmakta, NETKursları geliştirmekte ve konferanslarda ve üniversitelerde konuşmalar yapmaktadır. Mevcut çalışmalarının çoğunluğu psikologların ve diğer davranışsal bilimcilerin kullandığı istatiksiksel metotlara odaklanmıştır. Nöroloji, insan ve hayvan genetiği, alkol ve ilaç kötüye kullanımı engelleme, beslenme ve doğum kusurları alanlarında yayınları bulunmaktadır.  

Stata’nın gizli (pek de gizli olmasa da) mücevherlerinden bazılarını keşfedin. Bu webinarda yazılım geliştiricilerimizin favorisi bir kısım özellikleri sizinle paylaşıyoruz. Aşağıda ipuçlarını  görebilirsiniz:

 • Üç yollu etiketler
 • Graph Recorder kullanarak grafikleri standartlaştırma
 • Modeli uydurdunuz, peki şimdi?
 • Modelinizi yorumlama ve anlama  
 • Etkileşimli kullanımı tekrar üretilebilen sonuçlara dönüştürme 
 • Word ile çalışma

Bu bir saatlik webinara katılarak Stata’yı daha verimli ve daha etkin kullanabilmek için kendi etkileşimlerinizi yapabilirsiniz. 

 13 Ağustos 2020, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  11 Ağustos 2020

Şimdi kayıt yaptırın »

Yaşama analizi, ilgilenilen bir olaya olan süreyi ölçmemize olanak sağlar. Örneğin, placebo alan kişilerle yeni bir ilaç kullanan kişilerin kalan yaşama sürelerini karşılaştırmak isteyebilirsiniz. İşe giriş veya iflas etme sürelerini de ölçmek isteyebilirsiniz. Bu tip verileri analiz ederken bazı güçlükler vardır: ilgilenilen olay gözlemlenemeyebilir, kişiler çalışmaya farklı zamanlarda girebilirler ve bazı kişiler çalışmanın tüm süresi boyunca sürekli olarak gözlemlenemeyebilirler. Bu doğal güçlükler bu tip verilerin analizinde kullanılan çeşitli modellerin yükselmesine yol açmışlardır.

Gabriela Ortiz’e, Uygulamalı İstatistikçi, katılarak Stata’nın yaşama analizleri için uzmanlaşmış araçlarını göstermesini izleyebilirsiniz.  Size yaşama analizleri için Stata’da bulunan özet istatistikleri, grafikleri, modelleri ve tanılamaları içeren bir tur yapacaktır.   Ortalama yaşama zamanını, vaka oranlarını nasıl elde edeceğinizi ve eşitlik testlerini nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz.  Yaşamayı  öndeğişkenlerin (covariates) bir fonksiyonu olarak modellemeyle mi ilgilisiniz? Gabriela, farklı regresyon modellerinin nasıl uydurulacağını ve grup içi korelasyona nasıl ayarlanacağını gösterecektir.  Verilerinizin rekabet eden başarısızlık olayları olsa bile veya ilgilenilen olayın tam oluş zamanı bilinmese bile verilerinizi Stata ile analiz edebileceğinizi öğreneceksiniz. Modelinizin sonuçlarını nasıl görselleştirebileceğinizi ve model uyumunun grafiksel değerlendirmesini de göreceksiniz.

Sunan: Gabriela Ortiz

Gabriela Ortiz portrait

Gabriela Ortiz, StataCorp’ta Uygulamalı İstatistikçidir. Kaliforniya Üniversitesi, Davis’ten psikoloji lisansı ve Kaliforniya Eyaleti Üniversitesi, Long Beach’ten  ekonomi yüksek lisansı vardır. Gabriela, Stata’nın raporlama el kitabının ana yazarıdır ve raporlama özelliklerinin her birinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda, Stata’nın tanıtıcı webinarlarını geliştirmekte ve düzenli olarak öğretmektedir. 

 25 Ağustos 2020, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  23 Ağustos 2020

Şimdi kayıt yaptırın »