ÜRÜNLER

ÜRÜNLER
İstatistik ve Ekonometri Yazılımları >

 • STATA
 • FORECAST PRO
 • GAUSS
 • RATS
 • EVIEWS
 • OXMETRICS
 • TIBCO STATISTICA
 • SIGMAPLOT
 • SYSTAT
 • STAT/TRANSFER
 • LISREL, HLM, BILOG, MULTILOG, PARSCALE, SUPERMIX, TESTFACT
 • NLOGIT, LIMDEP
 • MAXQDA
 • NCSS
 • TIBCO SPOTFIRE

Matematik Yazılımları >

 • MATHEMATICA
 • SCIENTIFIC WORKPLACE
 • GAUSS
 • MATHTYPE

Risk Analizi, Optimizasyon, Karar Destek  ve Simulasyon Yazılımları >

 • PALISADE @RISK
 • PALISADE DECISION TOOLS SUITE
 • GAMS ve SOLVER Modülleri
 • ARENA

Kimya ve Fizik Yazılımları >

 • Gaussian 16
 • GaussView 6
 • Linda
 • GMMX

Derleyiciler ve Sayısal Kütüpheneler >