Stata 15 Yenilikleri

New in Stata 15

ERM = Endojenlik
+ Seçim
+ Tedavi

Sürekli, ikili, sıralı ve sansürlü sonuçlar için modellerde endojen ortak değişkenler, örneklem seçimi ve endojen tedaviyi birleştirin.

 Daha fazla bilgi edinin»

 

Örtük Sınıf Analizi (LCA)

lca diagram Verilerinizde gözlemlenmeyen gruplaşmaları keşfedin ve anlayın. Aşağıdakileri bulmak için LCA’nin model temelli sınıflandırmasını kullanın.

   • kaç adet grup var
   • bu gruplarda kimler var
   • bu gruplarin ayırt edici özelliği nedir

Daha fazla bilgi edinin »

 

 

bayes: lojistik … ve 44 daha fazlası

Bayesian regressionBir Bayesçi regresyon modelini uydurmak için 45 Stata kestirim komutunun herhangi birinin önüne bayes: yazın.

 

Markdown & dinamik dokümanlar

Bunları yazın, code

 

Bunu alın, markdown thumbnail
   • Stata’dan web sayfaları oluşturun
   • Metin, regresyon, sonuçlar, grafikler, vb biribirine karıştırın
   • Web sayfasında veri ve komutlardaki değişikliğin otomatikman yansıtıldığını görün

 

Doğrusallaştırılmış DSGE ler

Basit matematiksel formda modelinizi yazın. Gerisini Stata halletsin: modelin çözümü, parametre tahmini,  politika ve geçiş matrislerinin (CI’lerle) kestirimi, IRF’lerin kestirimi ve grafiği ve öngörme.

 

Sonlu karışık modeller (FMM’ler)

   • 17 kestirimci ve kombinasyonları
   • Sürekli, ikili, sayma, ordinal, kategorik, sansürlü, ve budanmış sonuçlar
   • Yaşama sonuçları

 

Uzaysal otoregresif modeller

Bazen

     nerede olduğunuz

                 önemlidir.

 

Zaman aralığı sansürlü yaşama modelleri

graph

Zaman aralığı sansürlü veriye Stata’nın altı parametrik yaşama modellerinden herhangi birini uydurun. Alışılmış yaşama özelliklerinin tümü desteklenmektedir: Katmanlı kestirimler, kararlı ve kümelenmiş SE’ler, anket verisi, grafikler ve daha fazlası.

 

Doğrusal olmayan çok seviyeli karışık etki modelleri

   Biliminiz ...
   
   modelinizin ...
   
   parametreleri içinde ...
   doğrusal olmadığını ... söylüyorsa ... 

 

Karışık logit modelleri: İleri seçim modelleme

İşe, yürüyerek, otobüsle ya da arabayla mı gidiyorsunuz? Üç sigorta planından hangisini alırsınız? Hangi siyasi partiye oy verirsiniz?  Her gün onlarca seçim yaparız. Araştırmacıların bu tercihlerle ilgili veri grubuna erişimleri vardır. Karışık logit, seçim modellemeye rassal etkiler sunar ve böylece IIA varsayımını yumuşatır ve model esnekliğini arttırır.

Daha fazla bilgi edinin »

 

Parametrik olmayan regresyon

Bir şeyin önemli olduğunu biliyorsunuz. Ama nasıl önemli olduğunu bilmiyorsanız

 

Word dokümanlarını Stata’dan oluşturun

   • Raporlarınızı otomatikleştirin
   • Word dokümanlarınıza paragraf ve tablolar koyun
   • Stata sonuç ve grafiklerini, paragraf ve tablolara iliştirin
   • Metin, tablo ve hücre formatlamayı özelleştirin

PDF ler de oluşturun!

PDF

 

Bayesçi çok seviyeli modeller

GraphAz sayıda gruplar? Çok sayıda hiyerarşik seviyeler? Olasılık beyanında bulunmayı tercih etmek? Bayesçi çoklu seviyeli modellemeyi göz önünde bulundurun.

Daha fazla bilgi edinin »

 

Eşik regresyonu

graphZaman serisi regresyonu, zamanda bir noktada ya da zamanda birçok noktada parametreleri değiştirebilir. Yemlenen hayvanların faaliyeti bazı eşik üstündeki sıcaklıklarda tamamen farklı bir şablon izleyebilir. O eşiğin değerini bilemeyebilirsiniz. Eşik regresyonunun yaptığı, bu eşikleri belirleyerek, rejim içindeki parametreleri kestirmektir.

 

Rassal katsayılarla panel veri tobit

graphStata’nın panel verilerindeki uzun süredir rassal etkiler (rassal kesişimler) için kestirimciler bulunmaktadır.  Şimdi rassal katsayılar da sağlanmaktadır.

Daha fazla bilgi edinin »

 

FRED verilerini aratın, taratın ve dıştan alın

graphSt. Louis Federal Rezervi 470.000’den fazla A.B.D. ile uluslararası ekonomik ve mali zaman serilerini sunmaktadır. Bu verileri şimdi kolayca aratabilir,taratabilir ve dıştan alabilirsiniz.

 

Zaman aralığıyla ölçülen sonuçlar için çok seviyeli regresyon 

İnsanların kilosu, böceklerin sayısı, not ortalaması ve yüzlerce diğer ölçümler gibi sonuçlar bazen gruplara kaydedilir. Kişiler, okullar, orkideler, vs. için sɪklɪkla tekrarlanmɪş ölçülere sahibiz. Böylelikle …. zaman aralığıyla (zaman sansürlü) ölçülen sonuçlar için çoklu seviyeli regresyona ihtiyaç duymaktayɪz.

 

Sansürlü sonuçlar için çok seviyeli tobit regresyonu

   • Sol denetim, sağ denetim, her ikisi
   • Gözlemleme ile değeri değişenleri sansürlemek
   • Sansürlü ya da sansürsüz sonuçtan çɪkarɪm yapma
   • Kararlı ve kümelenmiş SE ler
   • Anket verisi desteği

Daha fazla bilgi edinin »

 

Panel veri eştümleşme (cointegration) testleri

graph

 • Testler
   • Kao 

   • Pedroni

   • Westerlund

 • Toplamda dokuz çeşit test

 

Zaman serilerinde çoklu kırılımlar için testler

graph

   • Parametre istikrarɪ için kümülatif toplam (CUSUM) testi
   • Özyinelemeli artıklar için CUSUM
   • OLS artıkları için CUSUM
   • CI lar ile Çizimler

 

Çoklu grup genelleştirilmiş SEM (Yapısal Eşitlik Modelleme) 

graph graph graphGenelleştirilmiş SEM şimdi çoklu grup analizini desteklemektedir. Gruplarɪ kolayca belirleyin ve gruplar arasɪnda parametre değişmezliğini test edin. GSEM modelleri arasɪnda

   • sürekli, ikili, sıralı, sayma, sınıflandırılmış ve hatta yaşama sonuçları
   • çoklu seviyeli modeller dahildir.

 Daha fazla bilgi edinin »

 

ICD-10-CM/PCS

 • NCHA’nin  ICD-10-CM tanı kodlarɪ
 • CMS’nin ICD-10- PCS prosedür kodlarɪ
 • Kodlarɪn geçerli olduğunu doğrulayɪn
 • Kodlarɪ temel alarak yeni değişkenler oluşturun

 

Kümesel rassallaştırılmış tasarımlar için güç

power twomeans graph

Kişiler yerine kümeleri rassallaştırdığımızda aşağɪdakileri kɪyaslamak için güç analizi 

   • Bir ve iki örnek ortalamaları 
   • Bir ve iki örnek  oranları
   • İki örnekli yaşama eğrileri

Daha fazla bilgi edinin »

 

Doğrusal regresyon modelleri için güç

screenshot of dialog box

 • Güç
 • Etki boyutu 
 • Örnek boyutu için çözer
 • Alfa değeri
 • Güç seviyeleri
 • Beta değerleri
 • Örnek boyutlarɪ ve daha fazlası için listeleri belirleyin
 • Otomatik tablo ve grafikler

 

Heteroskedastic doğrusal regresyon

graph

   • Varyans modelleme
   • Kararlı ve küme SE ler
   • Anket verisi desteği

 

Örnek seçimi ile Poisson modelleri

Sayɪmlar ortaktɪr. Kaç adet:

 •  Balɪk mı yakaladɪn?
 • Kaza mı oldu?
 • Patentler mi üretmektedir şirket?

Sonuçlar her zaman görülmeyebilir.

 • Arkadaşlar oyun polisinden kaçınırlar. 
 • Kazalar her zaman rapor edilmemektedir.
 • Bazɪ şirketler ticari sɪrlarɪ patente tercih etmektedirler.

 Bu nedenlerle örnek seçimli Poisson modeline ihtiyaç duyarsınız.

Daha fazla bilgi edinin »

 

Grafiklerde daha fazlası

graph Grafiklerde şeffaflık

SVG dış gönderme

 

Stata/MP

Eelbette yeni özelliklerin bir çoğu üst derecede paralleleştirilmiş

 

                  Stata’nın tamamı ve Stata’nın özellikleri  hakkında  detaylı bilgiler edinebilirsiniz.


Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.