Eğitimlere Ön kayıt için katılmak istediğiniz eğitimin başlığına tıklayarak  kayıt yaptırabilirsiniz.

Stata Uygulamalı Panel Veri Analizi

Eğitim Tarihleri ve Yeri:
08- 12 Ağustos 2022; Saat: 13:00 – 16:00; Online
Eğitimci: Prof.Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu
Fiyatı: 800 TL
İçerik: Tek ve İki Yönlü Panel Veri Modellerinin Tahmini: HEKK, GİT, GDEKK, GEKK, EÇO Panel Veri Modellerinin Tahmin Yöntemleri Arasında Tercihler Varsayımdan Sapmalar: otokorelasyon, heteroskedasite ve birimler arası korelasyon,normal dağılım,çoklu doğrusal bağlantı Dirençli tahminciler Genel Uygulama

Stata Uygulamalı İleri Panel Veri Analizi

Eğitim Tarihleri ve Yeri:
22 – 26 Ağustos 2022; Saat: 13:00 – 16:00; Online
Eğitimci: Prof.Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu
Fiyatı: 800 TL
İçerik: Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri, Gravity Modeller Heterojen Panel Veri Modelleri (MG, RC, SUR, CCE, AMG), Homojenlik Testleri (S, Δ), Birimler Arası Korelasyon Testleri (LM, CD). Eşanlı Panel Veri Modelleri, Panel SUR Dinamik Panel Veri Modelleri (GMM, Sistem GMM) Panel Logit, Probit ve Tobit