Stata | Stata/MP

Stata/MP
Stata çok çekirdekli sistemlerden en üst düzeyde yararlanır.
Hiç bir başka istatistiksel yazılım yanına yaklaşamaz.

Stata/MP Stata’nın en hızlı ve en geniş sürümüdür.

Neredeyse her bilgisayar Stata/MP’nin gelişmiş çoklu işlemci yeteneklerinden faydalanabilir. Stata/MP, her türlü istatistik ve veri yönetimi paketinden daha kapsamlı çoklu çekirdek desteği sunmaktadɪr.

 

Hız

Stata/MP nin Performansı   —   Çoklu çekirdek hızının tek çekirdeğe göre karşılaştırması

Stata/MP daha hızlıdır – çok fazla hızlıdır.

Stata/MP, pahalı olmayan çift çekirdekli dizüstü bilgisayarda çalışan Stata/SE’ye kɪyasla verileri yarɪsı ile üçte biri arasında bir zamanda daha hɪzlɪ analiz eder ve dört çekirdekli masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan dörtte bir ile yarısı  kadar bir zamanda analiz eder. Stata/MP, çok işlemci sunucularda daha da hɪzlɪ çalɪşɪr. Stata/MP, 64 çekirdekli/işlemcili sistemlere kadar destekler.

Yoğun işlemsel kestirim prosedürlerinde hɪz genellikle en elzem olanıdır. Doğrusal regresyonu da içeren Stata’nɪn, doğrusal regresyonu da içeren, bir kaç kestirim prosedürü neredeyse mükemmel bir şekilde paralelleştirilmiş olup bunun anlamı ise çift çekirdekte iki kat, dört çekirdekte dört kat, sekiz çekirdekte sekiz kat vb. daha hızlı çalışırlar. Bazɪ kestirim komutlarɪ diğerlerinden daha fazla paralelleştirilebilirler. En orta değer olarak alındığında  kestirim komutlarɪ 2 çekirdekte 1,7 katɪ, 4 çekirdekte 2,6 katɪ ve 8 çekirdekte 3,4 katɪ daha hɪzlɪ çalɪşɪrlar.

Büyük veri setlerini yönetirken hɪz çok önemli olabilir. Yeni değişkenleri eklemek neredeyse %100, sɪralama ise %61 paralelleştirilmiştir.

Bazı prosedürler paralelleştirilmemiştir ve bazıları ise doğal olarak sıralıdır yani Stata/MP’de aynı hızda çalışırlar.
Stata/MP’nin tam bir performans değerlendirmesi için, komut komut istatistikleri de içeren,  Stata/MP Performans Raporu’na bakınız.

 

Büyüklük

Problemleriniz büyük olduğunda hızın en önemli olması nedeniyle Stata/SE’ye göre Stata/MP daha da büyük veri setlerinizi destekler.

Stata/SE 2 milyara kadar gözlem analiz edebilir. Stata/MP halihazɪrda mevcut olan en büyük bilgisayarlarda 10 ila 20 milyar gözlem analiz edebilir ve  bilgisayar donanɪmɪ yeterli olduğunda 1 trilyon gözlemi analiz etmeye hazɪrdɪr. Stata/SE’nin 32.767 değişkenine  kɪyasla Stata/MP  120.000 değişkene izin verir.

Max. değişken sayısı Max. bağımsız değiş. sayısı Max. gözlem sayısı
Stata/MP             120.000                        65.532          20 milyar*
Stata/SE                32.767                        10.998           2,14 milyar
Stata/BE                 2.048                              798           2,14 milyar
*Max. gözlem sayısı sisteminizdeki mevcut RAM (bellek)   ile sınırlıdır.

Uyumluluk

Stata/MP Stata’nın diğer sürümleri ile %100 uyumludur.

Stata/MP’nin hɪzla ilgili iyileştirmelerini elde etmek için analizlerin hiç bir şekilde düzenlenmesi ya da değiştirilmesine gerek yoktur.

 

Desteklenen Platformlar

Stata/MP aşağıdaki işletim sistemlerini destekler:

          ✓                                                                          ✓                                                                               ✓

Windows                                                macOS                                                           Linux

( 64-bit işlemciler)                          (Apple Slicon ve 64-bit Intel işlemciler)          (64-bit işlemciler)

Bu ise, tüm platformların desteklendiğini söylemektir.
Stata/MP’yi çalɪştɪrmak için çift ya da dört çekirdekli işlemciye sahip bir masaüstü bilgisayarı veya çoklu işlemciye sahip bir sunucu kullanabilirsiniz. Bilgisayarın ayrı işlemcileri olması ya da çok çekirdekli tek bir işlemcisi olması fark etmez. Daha çok işlemci veya çekirdek Stata/MP’yi daha hızlı çalıştırır.

Donanım ile ilgili daha fazla öneri için Stata/MP için donanım konusuna bakınız.

 

Daha hızlı analize başlayın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişim kurun ya da Stata/MP Performans Raporunun tamamınɪ okuyun.