Web seminerlerine katılım ücretsizdir ancak katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Katılmak istediğiniz seminerin tarihine tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz.
Seminerin başlama saatinden önce size web seminerine nasıl katılacağınızı belirten talimatları içeren bir email gönderilecektir.   Katılım için Adobe Connect erişiminizin olması gerekmektedir.
Bu fırsatı kaçırmayın.

Stata’ya yeni kullanmaya başlıyorsanız ve verilerinizi analiz etmeye hazırsanız ancak nereden başlayacağınızdan emin değilseniz ve kendinize aşağıdaki soruları soruyorsanız, bu seminer sizin içindir.

 • Stata’ya nasıl veri girerim?
 • Veri işleme  ve temizleme için hangi araçlar bulunmaktadır?
 • Saçılım grafikleri, histogramlar  ve diğer grafikleri nasıl oluşturup özelleştirebilirim?
 • Bir modeli nasıl oturtabilir ve sonuçları grafikleyebilirim?
 • Stata öğrenmek için kaynakları nasıl bulabilirim?

11 Ağustos 2022, Saat 17:00 (2:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi: 09 Ağustos 2022

23 Ağustos 2022, Saat 22:00 (7:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi: 09 Ağustos 2022

Şimdi kayıt yaptırın »

Multilevel/Longitudinal modeling using Stata

Veriler sıklıkla gruplardan oluşurlar – okuldaki öğrenciler, şirketlerdeki bireyler, bireyler üzerinde tekrar edilen ölçümler ve benzerleri.  İster verilerinizdeki gruplandırmalar içiçe bir şekilde olsun (okulların içindeki öğrenciler ve bölgeler içindeki okullar) isterse içiçe şekilde olmasın (oturanlarla kesişen bölgeler) bu gruplar arasında bağımsızlığın bulunmadığını  hesaba katmak için çok katmanlı bir modeli uydurabilirsiniz.
Bize katılarak, içiçe ve çok katmanlı uzunlamasına veri kavramlarını ve jargonunu tanıtmamızı izleyebilirsiniz. Stata’nın mixed komutunu kullanarak çok katmanlı ve uzunlamasına modellerin nasıl uydurulacağını ve sonuçların Stata’nın predict, twoway, margins ve marginsplot komutlarını kullanarak nasıl görselleştirileceğini size gösterecektir. Ayrıca, ikili, kategorik, sayma ve yaşam verileri ile çok katmanlı yapısal eşitlik (SEM) modellerini uydurmakta kullanılabilen diğer Stata komutlarının da kısa bir tanıtımını  yapacağız.

 

Sunan: Chuck Huber

Chuck Huber portrait

Chuck Huber StataCorp’ta İstatistiksel Erişim Direktörüdür ve Texas A&M Halk Sağlığı Fakültesinde yardımcı biyoistatistik doçentidir. Stata’nın yazılım geliştirme takımındaki çalışmalarına ek olarak Stata YouTube kanalında eğitici videolar üretmekte, blog girişleri yazmakta, online NETCourses kursları geliştirmekte, konferanslarda ve üniversitelerde Stata hakkında konuşmalar yapmaktadır. Mevcut çalışmalarının çoğunluğu psikologların ve diğer davranışsal bilimcilerin kullandığı istatiksiksel metotlara odaklanmıştır. Nöroloji, insan ve hayvan genetiği, alkol ve madde bağımlılığını engelleme, beslenme ve doğum kusurları alanlarında yayınları bulunmaktadır.  Dr. Huber şu anda NYU’da anket örneklemesi ve daha önce kategorik veri analizi, anket veri analizi ve istatistiksel genetik öğrettiği Texas A&M’de giriş biyoistatistiği dersleri veriyor.

 

24 Ağustos 2022, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi: 22 Ağustos 2022

 

Şimdi kayıt yaptırın »

Stata’nın gizli (pek de gizli olmasa da) mücevherlerinden bazılarını keşfedin. Bu webinarda yazılım geliştiricilerimizin favorisi bir kısım özellikleri sizinle paylaşıyoruz. Aşağıda ipuçlarını  görebilirsiniz:

 • Üç yollu etiketler
 • Graph Recorder kullanarak grafikleri standartlaştırma
 • Modeli uydurdunuz, peki şimdi?
 • Modelinizi yorumlama ve anlama  
 • Etkileşimli kullanımı tekrar üretilebilen sonuçlara dönüştürme 
 • Word ile çalışma

Bu bir saatlik webinara katılarak Stata’yı daha verimli ve daha etkin kullanabilmek için kendi etkileşimlerinizi yapabilirsiniz. 

25 Ağustos 2022, Saat 18:00 (3:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi:  23 Ağustos 2022

21 Eylül 2022, Saat 19:00 (4:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi:  19 Eylül 2022

Şimdi kayıt yaptırın »

Madde tepki kuramı (IRT) modelleri, bilişsel ve kişilik özellikleri, sağlık sonuçları ve madde bankalarının ve bilgisayarlı uyarlanabilir testlerin geliştirilmesi çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu modeller, testlerdeki maddeleri kalibre etmek ve değerlendirmek ve yanıtlayanların bazı özelliklerini veya yeteneklerini ölçmek için kullanılır.

Stata’nın IRT özelliklerine giriş için bize katılın. Bu web seminerinde, madde tepki kuramına kısa bir giriş sunacağız ve Stata’nın irt komut paketini kullanarak yapılan analizleri göstereceğiz. Bu web semineri, ikili maddeler için 1PL, 2PL ve 3PL modellerini ve sıralı maddeler için dereceli yanıt modellerini kapsar. Madde karakteristik eğrilerinin (ICC’ler), test karakteristik eğrilerinin ve madde ve test bilgi fonksiyonlarının grafiklerini oluşturacak ve yorumlayacağız. Ayrıca, diferansiyel madde işlevi (DIF) yöntemlerini kullanarak test maddelerinin katılımcılar arasında farklı davranıp davranmadığını da araştıracağız.

Sunan: Meghan Cain

Meghan Cain portrait

Meghan Cain StataCorp’ta Kıdemli İstatistikçidir. Doktora derecesini, araştırmasının yapısal eşitlik modellemesi, çok düzeyli modelleme ve Bayesçi istatistiklere odaklandığı Notre Dame Üniversitesi’nden nicel psikoloji alanında aldı. Stata’da bu ve diğer konularda eğitimler hazırlamakta ve sunmaktadır.  Ayrıca, web seminerleri düzenlemekte ve geliştiricilerle birlikte Stata dokümantasyonu için çalışmakta ve Stata bloglarına katkıda bulunmaktadır. 

7 Eylül 2022, Saat 19:00 (4:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi: 5 Eylül 2022