Web seminerlerine katılım ücretsizdir ancak katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Katılmak istediğiniz seminerin linkine tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz.
Seminerin başlama saatinden önce size web seminerine nasıl katılacağınızı belirten talimatları içeren bir email gönderilecektir.   Katılım için Adobe Connect erişiminizin olması gerekmektedir.
Bu fırsatı kaçırmayın.

Tips and tricks

Stata’nın gizli (pek de gizli olmasa da) mücevherlerinden bazılarını keşfedin. Bu webinarda yazılım geliştiricilerimizin favorisi bir kısım özellikleri sizinle paylaşıyoruz. Aşağıda ipuçlarını  görebilirsiniz:

 • Üç yollu etiketler
 • Graph Recorder kullanarak grafikleri standartlaştırma
 • Modeli uydurdunuz, peki şimdi?
 • Modelinizi yorumlama ve anlama  
 • Etkileşimli kullanımı tekrar üretilebilen sonuçlara dönüştürme 
 • Word ile çalışma

Bu bir saatlik webinara katılarak Stata’yı daha verimli ve daha etkin kullanabilmek için kendi etkileşimlerinizi yapabilirsiniz. 

18 Haziran 2024, Saat  22:00 (7:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi:  16 Haziran 2024

24 Temmuz 2024, Saat  18:00 (3:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi:  22 Haziran 2024

Şimdi kayıt yaptırın »

Cluster–robust inference in Stata

Hatalar bağımsız olmayıp kümeler içinde ilişkili olduğunda, geleneksel güven aralıkları boş hipotezleri gereğinden fazla reddetmemize ve yanlış pozitif sonuçlar üretmemize yol açabilir. Bu sorun, okul düzeyindeki verilerde, endüstri düzeyindeki verilerde, deneysel tasarımlarda ve panel veri ortamlarında ortaya çıkan uygulamalı araştırmalarda yaygındır.

Bu sorunu çözmek için sizi Stata’daki küme-sağlam çıkarımla tanıştırıyoruz. vce(cluster clustervar) seçeneğiyle ve bu seçeneğin mevcut olduğu farklı komutlarla başlayacağız. Küme sayısı büyükse, hatalar kümeler içinde ilişkilendirildiğinde bu seçeneğin nasıl doğru güven aralıkları sağlayabileceğini göreceğiz. Ancak küme sayısının az olması veya boyutlarının çok heterojen olması durumunda durumun böyle olmadığını da göreceğiz. Bu durumlarda daha doğru güven aralıkları elde etmek için şu seçeneği sunacağız:
vce(hc2 clustervar, dfadjust) ve wildbootstrap komutu.

Sunan: Eduardo Garcia Echeverri

Eduardo García Echeverri, StataCorp LLC’de Kıdemli Ekonometri uzmanıdır. Rochester Üniversitesi’nden Ekonomi alanında doktora derecesine ve Kolombiya’daki Universidad de los Andes’ten yüksek lisans derecesine sahiptir. Araştırmaları ekonometride parametrik olmayan ve yarı parametrik yöntemlere odaklanmaktadır. Stata’da dokümantasyon üretmekte, web seminerleri geliştirmekte ve yeni istatistiksel özelliklerin geliştirilmesine katkıda bulmaktadır.

20 Haziran 2024, Saat 19:00 (4:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi: 18 Haziran 2024

Şimdi kayıt yaptırın

Ready. Set. Go Stata.

Stata’ya yeni kullanmaya başlıyorsanız ve verilerinizi analiz etmeye hazırsanız ancak nereden başlayacağınızdan emin değilseniz ve kendinize aşağıdaki soruları soruyorsanız, bu seminer sizin içindir.

 • Stata’ya nasıl veri girerim?
 • Veri işleme  ve temizleme için hangi araçlar bulunmaktadır?
 • Saçılım grafikleri, histogramlar  ve diğer grafikleri nasıl oluşturup özelleştirebilirim?
 • Bir modeli nasıl oturtabilir ve sonuçları grafikleyebilirim?
 • Stata öğrenmek için kaynakları nasıl bulabilirim?

26 Haziran 2024, Saat 18:00 (3:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi:  24 Haziran 2024

10 Temmuz 2024, Saat 21:00 (6:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi:  8 Temmuz 2024

Şimdi kayıt yaptırın »

Creating graphs with Stata

Bir değişkenin dağılımını anlamak için bir grafik oluşturmakla ilgileniyor musunuz? Değişkenler arasındaki ilişkiyi görselleştirmek ister misiniz? Bir modele ilişkin yaptığınız varsayımların geçerli olup olmadığını kontrol etmek için bir grafik oluşturmak ister misiniz?

Stata’nın bu farklı grafik türlerini oluşturmaya yönelik araçları vardır. Stata ile tek değişkenli ve iki değişkenli grafikler, özet istatistik grafikleri, modelinizin sonuçlarına dayalı teşhis grafikleri ve çok daha fazlasını oluşturabilirsiniz.

Bu web seminerinde sürekli ve kategorik değişkenler için grafiklerin, tanı grafiklerinin ve modelinizin sonuçlarını anlamanıza yardımcı olacak grafiklerin nasıl oluşturulacağını göstereceğiz. Ayrıca bir grafiği özelleştirmenin farklı yollarını, grafikleri nasıl katmanlandırıp birleştireceğinizi ve genel görünümü nasıl değiştireceğinizi de öğreneceksiniz.

Sunan: Gabriela Ortiz

Gabriela Ortiz portrait

Gabriela Ortiz, StataCorp LLC’de Kıdemli Uygulamalı Ekonometri Uzmanıdır. Davis, California Üniversitesi’nden psikoloji alanında lisans derecesine ve Long Beach, California Eyalet Üniversitesi’nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Gabriela, Stata’nın raporlama kılavuzunun birincil yazarıdır ve raporlama özelliklerinin her birinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca Stata’nın web seminerlerinden birçoğunu geliştirmiştir ve düzenli olarak öğretmektedir.

16 Temmuz 2024, Saat 19:00 (4:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi: 14 Temmuz 2024

Şimdi kayıt yaptırın

Structural equation modeling (SEM) using Stata

Yapısal eşitlik modelleri (SEM’ler) çok çeşitli hipotezleri modelleyebilir. Depresyon gibi gizli yapıları ve bunların ölçüm modellerini içerebilirler. Gözlemlenen ve gizli değişkenler aynı anda hem yordayıcılar hem de sonuçlar olarak modellenebilir; bu, özellikle aracılık analizi ve boylamsal analiz için faydalıdır.

Sizi Stata’daki SEM ile tanıştırıyoruz. Stata’nın sem ve gsem komutlarını öğreneceksiniz. Doğrulayıcı faktör modelleri ve regresyon modelleri gibi bazı yaygın modellere uymak için bunların nasıl kullanılabileceğini ve hem ölçüm hem de yapısal bileşenlere sahip modelleri nasıl uydurabileceklerini göreceksiniz. Sürekli, kategorik, sıralı, sayım ve diğer sonuçlar için SEM’i tartışacağız. Çok seviyeli ve çok gruplu SEM örnekleri üzerinde çalışacağız. Ayrıca model uyumunu değerlendirmeye yönelik araçlar hakkında da bilgi edineceksiniz.

Sunan: Meghan Cain

Meghan Cain, StataCorp LLC’de Eğitim Hizmetleri Direktör Yardımcısıdır. Doktora derecesini, araştırmalarının yapısal eşitlik modellemesi, çok düzeyli modelleme ve Bayes istatistiklerine odaklandığı Notre Dame Üniversitesi’nden niceliksel psikoloji alanında aldı. Stata’da istatistiksel eğitimlerin ve web seminerlerinin geliştirilmesini yönetmekte, Stata YouTube kanalı için videolar oluşturmakta ve Stata Press kitaplarını gözden geçirmektedir.

27 Ağustos 2024, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)
Son kayıt tarihi:  25 Ağustos 2024

Şimdi kayıt yaptırın »