Web seminerlerine katılım ücretsizdir ancak katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Katılmak istediğiniz seminerin tarihine tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz.
Seminerin başlama saatinden önce size web seminerine nasıl katılacağınızı belirten talimatları içeren bir email gönderilecektir.   Katılım için Adobe Connect erişiminizin olması gerekmektedir.
Bu fırsatı kaçırmayın…

Stata’ya yeni kullanmaya başlıyorsanız ve verilerinizi analiz etmeye hazırsanız ancak nereden başlayacağınızdan emin değilseniz ve kendinize aşağıdaki soruları soruyorsanız, bu seminer sizin içindir.

 • Stata’ya nasıl veri girerim?
 • Veri işleme  ve temizleme için hangi araçlar bulunmaktadır?
 • Saçılım grafikleri, histogramlar  ve diğer grafikleri nasıl oluşturup özelleştirebilirim?
 • Bir modeli nasıl oturtabilir ve sonuçları grafikleyebilirim?
 • Stata öğrenmek için kaynakları nasıl bulabilirim?

17 Mayıs 2022, Saat 18:00 (3:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi:  15 Mayıs 2022

2 Haziran 2022, Saat 22:00 (7:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi:  31 Mayıs 2022

Şimdi kayıt yaptırın »

Meta-analiz, daha önceki birçok çalışmanın sonuçlarını (etki büyüklüklerini) birleştirmek için yaygın bir yaklaşımdır. Peki ya her çalışmadan birden fazla etki büyüklüğü ile ilgileniyorsanız? Örneğin, farklı egzersiz türlerinin sistolik kan basıncı üzerindeki etkilerini karşılaştırmak için birden fazla deneme tasarlanmıştır. Bu nedenle, her çalışmanın her egzersiz türü için bir etki büyüklüğü vardır. Araştırmacılar, çalışmaya özgü bu etki boyutlarını bir araya toplamak isteyebilir. Ancak, her bir bireysel çalışma tarafından rapor edilen çoklu etki büyüklükleri arasındaki korelasyonu hesaba katmanız çok önemlidir. Çok değişkenli meta-analiz, çalışma içi korelasyonu hesaba katarken bu tür verilerle meta-analiz yapmanıza olanak tanır.

Stata’nın meta mvregress komutuyla çok değişkenli meta analiz ve meta regresyon gerçekleştirebilirsiniz. Rastgele etkiler ve sabit etkiler modellerini uydurabilir, standart hatalara ayarlamalar uygulayabilir ve duyarlılık analizi yapabilirsiniz. Ek olarak, modelinizi yerleştirdikten sonra çok değişkenli heterojenlik istatistiklerini hesaplayabilir, uydurulan değerleri elde edebilir ve modelinizi uydurduktan sonra daha fazlasını yapabilirsiniz.

Stata’da çok değişkenli meta analizi nasıl yapacağınızı gösterirken bize katılın. Bir bağımlı değişken alt kümesi için heterojenliği birlikte nasıl değerlendirebileceğinizi ve model uyumunu nasıl değerlendirebileceğinizi öğrenin.

Sunan: Gabriela Ortiz

Gabriela Ortiz portrait

Gabriela Ortiz, StataCorp’ta Uygulamalı İstatistikçidir. Kaliforniya Üniversitesi, Davis’ten psikoloji lisansı ve Kaliforniya Eyaleti Üniversitesi, Long Beach’ten  yüksek lisansı vardır. Gabriela, Stata’nın raporlama el kitabının ana yazarıdır ve raporlama özelliklerinin her birinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda, Stata’nın tanıtıcı webinarlarını geliştirmekte ve düzenli olarak öğretmektedir. 

24 Mayıs 2022, Saat 19:00 (4:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi: 22 Mayıs 2022

Şimdi kayıt yaptırın »

Stata’nın gizli (pek de gizli olmasa da) mücevherlerinden bazılarını keşfedin. Bu webinarda yazılım geliştiricilerimizin favorisi bir kısım özellikleri sizinle paylaşıyoruz. Aşağıda ipuçlarını  görebilirsiniz:
 • Üç yollu etiketler
 • Graph Recorder kullanarak grafikleri standartlaştırma
 • Modeli uydurdunuz, peki şimdi?
 • Modelinizi yorumlama ve anlama  
 • Etkileşimli kullanımı tekrar üretilebilen sonuçlara dönüştürme 
 • Word ile çalışma

Bu bir saatlik webinara katılarak Stata’yı daha verimli ve daha etkin kullanabilmek için kendi etkileşimlerinizi yapabilirsiniz. 

25 Mayıs 2022, Saat 19:00 (4:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi:  23 Mayıs 2022

16 Haziran 2022, Saat 18:00 (3:00 PM UTC)
Son kayıt tarihi:  14 Haziran 2022

Şimdi kayıt yaptırın »

Latent class analysis using Stata

Örtük sınıf analizinde (LCA), sınıflar dediğimiz popülasyonda gözlemlenemeyen grupları temsil eden kategorik örtük değişkenleri kullanırız. Bu sınıfları belirlemek ve anlamakla ilgileniriz.

 Stata’nın LCA özelliklerinin tanıtımı için Meghan Cain’e, Kıdemli İstatistikçi, katılınız. Meghan, LCA için kısa bir giriş yaparak Stata’nın gsem komutunun kullanımı ile analizleri gösterecektir. gsem‘in kestirim sonrası özelliklerini kullanarak sınıfa özgün marjinal ortalamaları raporlamayı, sınıf üyelik olasılıklarını kestirmeyi ve  uyum derecesi istatistiğini hesaplamayı göreceksiniz. Sınıflar arasında parametreleri nasıl kısıtlayıp gevşeteceğinizi ve farklı sayıdaki sınıfları olan modelleri nasıl karşılaştıracağınızı göstereceğiz. Meghan, bir regresyon modelinde gözlemlenemeyen sınıfların bulunduğundan şüphe ettiğimiz bir sonlu karışım modeli (FMM) örneğini de gösterecektir.

Sunan: Meghan Cain

Meghan Cain portrait

Meghan Cain StataCorp’ta Kıdemli İstatistikçidir.  Doktorasını Notre Dame Üniversitesinde nicel psikoloji alanında, araştırma konularında  yapısal eşitlik modelleme, çok katmanlı modelleme ve Bayesçi istatistiklere  odaklanarak tamamlamıştır. Stata’da bu ve diğer konularda eğitimler hazırlamakta ve sunmaktadır.  Ayrıca, webinarlar düzenlemekte ve geliştiricilerle birlikte Stata dokümantasyonu için çalışmakta ve Stata bloglarına katkıda bulunmaktadır. 

21 Haziran 2022, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)

Son kayıt tarihi:  19 Haziran 2022

Şimdi kayıt yaptırın »

Reproducible reporting—Creating customized reports in Word, Excel, and PDF

Stata’nın  putdocx, putpdf ve putexcel komutları  Stata sonuçlarını ve grafiklerini içeren özelleştirilmiş Word, PDF ve Excel dosyaları oluşturmanızı sağlar. Örneğin putdocx ile büyük metin bloklarını, başlıkları, dipnotları ve bölüm ve sayfa numaralarını içeren raporları Word ile oluşturabilirsiniz.Gabriela Ortiz’e, Uygulamalı İstatistikçi, katılarak Stata özet istatistikleri, regresyon tabloları, ve grafikleri ile Word dokümanlarının nasıl oluşturulduğunu göstermesini izleyebilirsiniz. Stata’nın özellikleri ile Word’ün özelliklerinin nasıl etkileştirileceğini ve raporlarınızı düzenli olarak güncellemek istediğinizde işinizi nasıl otomatikleştirebileceğinizi keşfedin. Benzer şekilde tekrar üretilebilir raporların PDF ve Excel formatlarında oluşturulmasında putpdf ve putexcel kullanımının ne kadar kolay olduğunu da göreceksiniz.Sunan: Gabriela Ortiz

Gabriela Ortiz portrait
Gabriela Ortiz, StataCorp’ta Uygulamalı İstatistikçidir. Kaliforniya Üniversitesi, Davis’ten psikoloji lisansı ve Kaliforniya Eyaleti Üniversitesi, Long Beach’ten  yüksek lisansı vardır. Gabriela, Stata’nın raporlama el kitabının ana yazarıdır ve raporlama özelliklerinin her birinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda, Stata’nın tanıtıcı webinarlarını geliştirmekte ve düzenli olarak öğretmektedir. 

12 Temmuz 2022, Saat 19:00 (4:00 PM GMT)

Son kayıt tarihi:  10 Temmuz 2022

Şimdi kayıt yaptırın »