Stata 18 Yenilikleri

Güçlü istatistiksel analizler, özelleştirilebilir görselleştirmeler, kolay veri işleme ve otomatikleştirilmiş tekrarlanabilir raporlama – hepsi tek bir eksiksiz pakette.

Stata 18’deki en yeni özelliklerle araştırmanızı bir adım öteye taşıyın.


Bayes modeli ortalaması

Regresyonunuzda hangi tahmin edicileri kullanacağınızdan emin değil misiniz?

Analizinizdeki bu belirsizliği hesaba katmak için Bayes modeli ortalamasını kullanın. Etkili modelleri ve öngörücüleri keşfedin, daha iyi tahminler elde edin ve daha fazlasını yapın.

Nedensel aracılık analizi

Nedensel analiz, nedensel etkileri nicelleştirir. Nedensel arabuluculuk analizi bunları çözer.

Bu etkilere başka bir değişken aracılık ediyor mu? Doğrudan ve dolaylı etkileri tahmin edin. aracılık oranını hesaplayın.

Heterojen DID

Gruplara ve zamana göre değişen tedavi etkilerini tahmin edin. Tekrarlanan enine kesit veya panel verileri için modelleri sığdırın.

Efektleri görselleştirin. Etkileri grup, zaman veya tedaviye maruz kalma dahilinde toplayın.

Yepyeni grafik stili

Beyaz arka plan • Yatay y ekseni etiketleri • Parlak renk paleti • Yan açıklama • Ve daha fazlası

Renkleri değişkene göre de grafikleyebilirsiniz.

Tablo 1

Yeni dtable komutuyla tanımlayıcı istatistik tablolarını daha kolay oluşturun!

Word, Excel, PDF, LaTeX, HTML, Markdown ve daha fazlasına dışa aktarın.

Çerçeveler arasında takma ad değişkenleri

Birden çok veri kümesindeki değişkenleri sanki bir kümede varmış gibi kullanın.

Artık çerçeve kümeleriyle çalışabilirsiniz.

Grup sıralı tasarımlar

Klinik denemeler için etkinlik ve yararsızlık durdurma sınırlarını hesaplayın. Oranları, ortalamaları veya hayatta kalanların işlevlerini test ederken ara ve son analizler için gerekli örnek boyutlarını bulun.

Çok düzeyli meta-analiz

Çalışmalarınızın birden çok gruplama düzeyinde iç içe geçmiş etki boyutları var mı? Sonuçları birleştirirken etki boyutları arasındaki olası bağımlılığı hesaba katmak için çok düzeyli meta-analiz kullanın.

Yaygınlık için meta-analiz

İstediniz, teslim ettik! Oran veya yaygınlık için meta-analiz yapın. Orman arazileri üretin. Heterojenliği keşfedin. Alt grup analizi yapın. Ve dahası.

Doğrusal modeller için kararlı çıkarım

Stata’nın lineer modeller için sağlam özellikleri daha da sağlam hale geldi. Nasıl olduğunu öğrenin.

Vahşi küme önyüklemesi

Az sayıda küme mi? Küme başına eşit olmayan gözlemler? Sorun değil! Vahşi küme önyüklemesi hepsini halleder.

RERI

Maruziyetler riski artırmak için nasıl etkileşime girer?

Öğrenmek için reri kullanın.

Aralık sansürlü Cox modeline sahip TVC’ler

Tahmin ve hayatta kalanların grafikleri ve diğer işlevler dahil olmak üzere, aralıklı sansürlü Cox analizinize zamanla değişen ortak değişkenleri dahil edin!

Cox modeli için Lasso

Lasso ve elastik ağ kullanarak bir Cox modelinde değişkenleri seçin.

Kestirimleri hesaplayın. Hayatta kalanı, başarısızlığı ve diğer işlevleri grafikleyin.

Hayatta kalma modelleri için GOF grafikleri

Hayatta kalma modelinizin verilerinize iyi uyup uymadığını bilmek ister misiniz? estat gofplot bunu kolaylaştırır. Sağ sansürlü ve aralıklı sansürlü veriler, parametrik ve yarı parametrik modeller ve daha fazlası ile kullanın.

IRF’ler için yerel projeksiyonlar

Etki-yanıt fonksiyonlarını (IRF’ler) yerel projeksiyonlar aracılığıyla tahmin edin. Çoklu IRF katsayılarının hipotezlerini test edin. Grafik IRF’ler, dikeyleştirilmiş IRF’ler ve dinamik çarpanlar.

ARIMA ve ARFIMA için model seçimi

AIC, BIC ve HQIC kullanarak potansiyel ARIMA veya ARFIMA modellerini karşılaştırın. En iyi otoregresif ve hareketli ortalama terim sayısını seçin.

Esnek Talep sistemleri

Bir mal sepeti için talebi tahmin edin. Fiyat ve harcama değişikliklerine duyarlılığı değerlendirin. Cobb–Douglas, translog, AIDS ve QUAIDS dahil olmak üzere sekiz talep sisteminden birini seçin.

IV kantil regresyon

Ortak değişkenlerin, sonucun koşullu dağılımının nicelikleri üzerindeki etkilerini tahmin edin. İçselliği hesaba katın. Kantiller arasında katsayıları çizin.

IV kesirli probit modeli

Oran veya oran modelleme?

Endojen değişkenler var mı?

Modelinizi ivfprobit ile uydurun.

Arayüz İyileştirmeleri

Data Editor—Sabitlenebilir satırlar ve sütunlar, kesik metin için araç ipuçları, başlıklardaki değişken etiketler ve çok daha fazlası.

Do-file Editor—Kullanıcı tanımlı anahtar kelimeler için otomatik yedeklemeler ve sözdizimi vurgulama.

Ve daha da fazlası …

Düzeltilmiş ve tutarlı AIC’ler

Tutarlı AIC (CAIC) kullanarak modelleri karşılaştırın. Veya küçük örneklem boyutuyla düzeltilmiş AIC (AICc) kullanın.

Yeni spline işlevleri

Yenilenmiş spline oluşturma aracı—yeni makespline—B-spline’ları destekler ve aynı anda birden fazla değişken için spline oluşturur.

Vektörleştirilmiş sayısal entegrasyon

Aynı anda yaklaşık çoklu sayısal integraller. Uyarlanabilir Gauss–Kronrod ve Simpson yöntemleri. Tekil noktalara sağlamlık.

Boost tabanlı normal ifadeler

Normal ifade işlevleri artık Boost’u kullanıyor.

Daha fazla özellik.

Daha fazla işlev.

Yeni raporlama özellikleri

putdocx: Paragraflar ve tablolardaki yer imleri, ses yazılımı için resim metni ve Word’deki SVG resimleri.

putexcel: Excel’de çalışma sayfalarını dondurun, sayfa sonları ekleyin, köprüler ekleyin ve üst bilgiler/alt bilgiler ekleyin.

Daha fazlası

Veri bilimi için üretildi.

Bugünden başlayın.