Neden  

 

Hızlı. Kesin. Kullanımı kolay. Stata,  tüm veri bilimi – veri manipülasyonu, görselleştirme, istatistikler ve yeniden üretilebilir raporlama – ihtiyaçlarınız için komple, bütünleşik bir yazılım paketidir.

 • Verilerinizde ustalaşın  
 • İstatistiksel özelliklerin geniş bir suiti
 • Yayım kalitesinde grafikler
 • Otomatikleştirilmiş raporlama  
 • Gerçekten yeniden üretilebilir araştırma 
 • Gerçek dokümantasyon
 • Güvenilir
 • Sadakatli
 • Sürekli güncellenen
 • Kullanımı kolay
 • Birlikte gelişimi kolay
 • Otomasyonu kolay   
 • İletimi kolay
 • İleri programlama
 • Otomatik çoklu çekirdek desteği
 • Topluluğun katkıda bulunduğu özellikler
 • Dünya standartlarında teknik destek
 • Tüm platformlarla uyumlu
 • Yaygın kullanım
 • Kapsamlı kaynaklar
 • Canlı topluluk
 • Satınalınabilir

Verilerinizde ustalaşın

Stata’nın veri yönetimi özellikleri size tam bir kontrol sağlar.

Ve veri bilimi ihtiyaçlarınızı destekleyen çok daha fazlası.

Stata’nın tüm veri yönetimi özelliklerini keşfedin »

İstatistiksel özelliklerin geniş suiti

Çok daha fazlası

Stata’nın tüm özelliklerine bakın »

Yayım kalitesinde grafikler

Stata yayım kalitesinde,  belirgin şekilde biçimlendirilmiş grafikleri kolaylıkla oluşturmanızı  sağlar.

Özel bir grafiği işaretleyip tıklayarak oluşturabilirsiniz. Ya da yüzlerce veya binlerce grafiği tekrar oluşturulabilir şekilde üretmek için betikler (scripts) yazabilirsiniz. Grafikleri, yayım için EPS veya TIFF formatına, web için PNG veya SVG formatına, veya görüntülemek için PDF formatına   çevirebilirsiniz. Entegre Grafik Editörü ile, tıklayarak grafiğinizle ilgili herhangi bir şeyi değiştirebilir veya başlıklar, notlar, çizgiler, oklar ve metin ekleyebilirsiniz. 

Stata’nın yayım kalitesindeki grafiklerini keşfedin »

Otomatikleştirilmiş raporlama

Gerçekten yeniden üretilebilir araştırma


Pek çok arkadaş yeniden üretilebilir araştırma hakkında konuşurlar.

Stata 30 yıldan uzun bir süreden beri bu konuya kendini adamıştır.

Sürekli olarak yeni özellikler ekliyoruz; dil elemanlarını bile temelden değiştirdik. Önemli değil. Stata entegre versiyonlaması bulunan yegane istatistiksel pakettir. Eğer 1985 yılında bir analizi yapmak için bir betik (script) yazdıysanız aynı betik bugün halen çalışır ve aynı sonuçları üretir. 1985 yılında oluşturduğunuz bir veri setini bugün de okuyabilirsiniz. Ve tüm bunlar 2050 yılında da geçerli olacaktır. Stata bugün yaptığınız herşeyi çalıştırabilecektir.

Yeniden üretilebilirlikte ciddiyiz.

PyStata – Python Entegrasyonu

Python’ı etkilişimli olarak çağırın veya Stata kodunuzu gömün.

Stata’yı Python’dan çağırın ve Stata kodunu IPython ortamlarından isteyin.

Stata’yı Jupyter Notebook içinden kullanın.

Stata ve Python arasında veri ve sonuçları dikişsiz olarak aktarın.

Stata analizleri Python içinden kullanın.

Herhangi bir Python paketini Stata içinden kullanın.

 • Görselletirme için Matplotlib ve seaborn
 • Web kazıma için Beautiful Soup ve Scrapy
 • Sayısal analiz için NumPy ve pandas
 • Makina öğrenme için TensorFlow ve scikit-learn
 • ve çok daha fazlası

Gerçek dokümantasyon

Analizlerinizi yapma ya da kullandığınız yöntemleri anlama sırası geldiğinde Stata sizi çaresiz bırakmaz ya da her ayrıntıyı öğrenmek için kitap sipariş etmek zorunda bırakmaz. 

Veri yönetimi özelliklerimizden her biri ayrıntılarıyla açıklanmış, belgelenmiş ve gerçek örneklerle uygulamalı olarak gösterilmiştir. Her bir tahminci tamamen belgelenmiştir ve sonuçların nasıl yorumlanacağına ilişkin gerçek tartışmalarla gerçek veriye ilişkin birçok örnek içermektedir. Örnekler Stata içinde çalışabileceğiniz veriyi sunmakta ve analizleri genişletebilmektedir. Size, en yaygın bir kısım kullanımları da gösteren, her bir özellik için çabuk başlangıcı (Quick start) sunuyoruz. Daha fazla ayrıntı mı istiyorsunuz? Yöntem ve formüller bölümümüz  neyin hesaplanmakta olduğunun ayrıntılarını göstermektedir.  Referanslar bölümümüz size daha da fazla bilgiyi  işaret etmektedir.

Stata büyük bir pakettir ve bu nedenle 35 ciltlik dokümantasyonunda 18.000 sayfadan fazla sayfa yer almaktadır. Ancak, endişelenmeyin, yardım için help konunuzu yazın ve Stata, konunuzla ilgili bilmeniz gereken herşeyi  size getirmek için anahtar kelimeleri, indeksleri, ve hatta kullanıcı toplumunun katkılarıyla hazırlanmış paketleri araştıracaktır. Stata’nın hemen içinde her şey bulunmaktadır.

Dokümantasyona online erişin »

Güvenilir

İstatistiksel yöntemleri sadece programlamakla kalmayıp aynı zamanda doğruluyoruz.

Bir Stata kestirimcisinin sunduğu sonuçlar diğer kestirimcilerle yapılan kıyaslamalara, tutarlılık ve kapsamının Monte Carlo simülasyonlarına ve istatistikçilerimizin çok detaylı testlerine  bağlıdır. Sevk ettiğimiz her Stata, 5,8 milyon satırlık çıktı üreten 4,1 milyon satırlık test kodunu içeren sertifikasyon suitini başarıyla geçmiştir. Bu 5,8 milyon satırlı çıktının her sayı ve metin parçasını onaylıyoruz.

Sadakatli

35 yılı aşkın bir süredir StataCorp, Stata yazılımını yeni istatistiksel yöntemler ve raporlama, veri görselleştirme, veri işleme ve kullanıcı arayüzündeki en son yeniliklerle genişleterek kullanıcılarına sadık kalmıştır. Uzun süredir devam eden versiyon geçmişimizle, çeşitli araştırmacı ve uygulayıcılardan oluşan topluluğumuza sürekli olarak istikrarlı ve güvenilir yazılım sağlamaya kararlıyız

Sürekli güncellenen

Stata’nın en güncel versiyonunda kalmak artık her zamankinden daha kolay.

StataCorp, Stata yazılımını geliştirmek için en son istatistiksel yöntemlerden raporlama, veri görselleştirme ve kullanıcı arayüzündeki en iyi yöntemlere kadar sürekli olarak yeni özellikler geliştirmektedir. StataNow™ ile yeni özellikleri kullanmaya başlamak için bir sonraki büyük sürüme kadar beklemenize gerek yok. Yeni özellikleri hazır olur olmaz yayınlayacağız, böylece onlardan hemen yararlanabilirsiniz.

Kolay kullanılır

Stata’nın tüm özelliklerine menüler, dialoglar, kontrol panelleri, bir Veri Editörü (Data Editor), bir Değişkenler Yöneticisi (Variables Manager), bir Grafik Editörü (Graph Editor), bir Tablo Oluşturucu ve hatta  bir Yapısal Eşitlik Diagramı Oluşturucu (SEM Diagram Builder) aracılığıyla erişebilirsiniz.
Eğer komut ve betikler yazmak istemiyorsanız zorunlu değilsiniz.
İşretleyip tıkladığınızda bile tüm sonuçlarınızı kaydedebilir (record) ve daha sonra raporlarınıza dahil edebilirsiniz. Aksiyonlarınızdan oluşturulan komutları kaydedebilir (save) ve analizinizi komple daha sonra yeniden üretebilirsini

Birlikte kolay büyüyebilinir

Stata’nın görevleri yerine getiren komutları sezgiseldir ve kolay öğrenilebilir. Daha da iyisi, bir görevin yerine getirilmesi ile ilgili öğrendiğiniz her şey diğer görevler için de uygulanabilir. Örneğin, örnek çalışmanızda  analizinizi kadınlar (females) için kısıtlamak amacıyla, herhangi bir komuta  if gender==”female” eklemeniz yeterlidir.   Bir çok yaygın varsayımda yer alan  standart sapma ve hipotez testlerini elde etmek için herhangi bir kestirimciye  basitçe vce(robust) eklemeniz yeterlidir.
Tutarlılık daha da derinlere gitmektedir. Veri yönetimi komutları hakkında öğrendiğiniz şeyler sıklıkla kestirim komutları için veya tersi için de geçerlidir. Hipotez testleri, doğrusal ve doğrusal olmayan kombinasyonlar oluşturma, öngörme, zıtlıklar oluşturma ve hatta etkileşimli çizimlerle marjinal analizler yapmak için komple bir kestirim sonrası komutları suiti de bulunmaktadır. Bu komutlar neredeyse her kestirimci sonrası aynı şekilde çalışırlar.
Yeniden üretilebilen araştırmaların kalbinde, verileri okumak ve temizlemek için komutların sıralanması, sonra istatistiksel testler ve tahminler ve son olarak sonuçların raporlanması  bulunmaktadır. Stata bu süreci tüm araştırmacılar için erişilebilir yapar.
Nasıl olduğunu görün »

Otomasyonu kolay

Herkesin sürekli yaptığı görevler vardır – belirli bir değişkeni oluşturmak, belirli bir tabloyu üretmek, istatistiksel adımları bir sırada yapmak, bir RMSE hesaplamak, vb. Olasılıklar sonsuzdur. Stata’nın binlerce yapısal yöntemleri vardır, ancak göreceli olarak benzersiz  veya belirli bir şekilde yapılmasını  istediğiniz görevleriniz olabilir.
Verilen bir veri setinde görevlerinizi yapmak üzere bir betik yazdıysanız, bu betiği tüm veri setlerinizde, herhangi bir değişken setlerinde ve gözlemlerin herhangi bir setinde  kullanılabilecek bir şekle dönüştürmeniz kolaydır.
Stata’da otomasyonun ne kadar kolay olduğunu görün »

İletimi kolay

Otomasyonunu yaptığınız bazı şeyler o kadar kullanışlı olabilir ki onları iş arkadaşlarınızla veya hatta tüm Stata kullanıcıları ile paylaşmak isteyebilirsiniz. Bu da kolay. Küçük bir kod ile bir otomasyon betiğini Stata komutuna çevirebilirsiniz. Stata’nın resmi komutlarının desteklediği standart özellikleri destekleyen  bir komuta. Resmi komutların kullanımları ile aynı şekilde kullanılabilen bir komuta.

İleri programlama

Stata’nın ileri bir programlama dili de bulunmaktadır – Mata.

Mata’nın programlama dilinizde beklediğiniz yapıları, işaretleyicileri ve sınıfları bulunmaktadır ve matris programlamaya doğrudan desteği eklemektedir.

Stata’yı kullanmak için programlamaya ihtiyaç duymasanız da, hızlı ve komple bir programlama dilinin Stata’nın bütünleşik bir parçası olduğunu bilmeniz rahatlatıcıdır. Mata hem matrislerle işlem yapmak için etkileşimli bir ortamdır hem de derlenmiş ve optimize edilmiş kod üretebilen komple bir geliştirme ortamıdır. Panel verilerin işlenmesinde kendine has özellikler içermekte, gerçek veya karmaşık matrislerle işlemler yapabilmekte, nesneye dayalı programlama için komple destek sağlamakta ve Stata’nın her yönüyle tam entegredir.

Mata hakkında daha fazlasını öğrenin »

Stata’da,  Python’un tüm gücünden Stata kodunuzun içinden doğrudan ve Python kodunuzdan içinden Stata’nın tüm gücünden kapsamlı yararlanmanızı sağlayan  Python etkileşimi  PyStata da bulunmaktadır.

Stata CC++ ve Java pluginlerini Stata programlarınıza her dilin yerel API aracılığıyla dahil etmenize bile izin verir. Java kodunu doğrudan Stata kodunuza dahi gömebilirsiniz!

Çok çekirdekli bilgisayarınızdan en fazlasını alın.

Hiç bir başka istatistiksel yazılım yanına yaklaşamaz.

Yeni Stata 18 özelliklerinin en üst hızda keyfini çıkarın.

Topluluğun katkıda  bulunduğu özellikler

Stata o kadar programlanabilir ki, geliştiriciler ve kullanıcılar günümüzün araştırmacılarının artan taleplerine karşılık verebilmek için hergün yeni özellikler eklemektedirler.                                                                                       

Stata’nın Internet yetenekleri, yeni özellikleri ve resmi güncellemeleri tek bir tıklama ile Internet’ten yüklenebilir.

Dünya standartlarında teknik destek

Stata teknik desteği mevcut son versiyonun (Stata 18) kayıtlı kullanıcıları için ücretsizdir.

Teknik sorularınıza yanıt verecek uzman Stata programcıları ve istatistikçilerimiz sadece bu hizmet için görevlendirilmiştir.  Aldatıcı veri yönetimi çözümlerinden grafiğinizin tam doğru gözükmesine, kararlı bir standart sapmanın açıklanmasından çok seviyeli modelinizi belirlemenize kadar size yanıtlarımız  vardır.

Müşterilerimizin teknik desteğimiz ile ilgili söylediklerini görün »

Tüm platformlarla uyumlu

Stata WindowsMac, ve Linux/Unix bilgisayar platformlarında çalışmaktadır, ancak lisanslarımız belirli bir platform için değildir.

Bunun anlamı, sizin Mac ve Windows masaüstü bilgisayarlarınız varsa, Stata’yı çalıştırmanız için iki ayrı lisansa ihtiyacınız yoktur. Stata lisansınızı desteklenen platformların herhangi birine yükleyebilirsiniz. Stata veri setleri, programları ve diğer veriler hiç bir çeviriye gerek kalmadan farklı platformlarda paylaşılabilir.  Diğer istatistiksel paketlerden, elektronik tablolardan ve veritabanlarından çabuk ve kolaylıkla verileri  dıştan alabilirsiniz.

Uyumlu işletim sistemlerine bakın »

Yaygın kullanılan

Araştırmacıların 35 yıldan uzun bir süreden beri kullandığı Stata,  tüm veri bilimi – veri manipülasyonu, görselleştirme, istatistikler ve otomatikleştirilmiş raporlama – ihtiyaçlarınız için gereken her şeyi size sağlar.

Çalışma alanınızı seçin ve Stata’nın sizin için nasıl çalıştığını görün.

Davranış bilimleri
Biyoistatistik
Veri bilimi
Ekonomi
Öğretim
Epidemoloji
Finans, iş ve
pazarlama
Kurumsal araştırma
Tıp
Siyaset bilimi
Halk sağlığı
Kamu politikası
Sosyoloji
Kendi alanınızı bulamıyor musunuz? Başka kimlerin Stata kullandığına bakın »

Stata 180’den fazla ülkede dağıtılmaktadır. Yetkili distribütörlerimiz temel teknik destek ve eğitim gibi hizmetler sunarlar ve hızlı teslimat için Stata stoğu bulundururlar.

Kapsamlı kaynaklar

Video öğreticiler Stata’nın YouTube kanalı, yeni Stata kullanıcıları için, Stata’nın yeni bir özelliğini öğrenmek isteyenler için ve Stata eğitiminde yardımcı kaynak arayan profesörler için  mükemmel bir kaynaktır. YouTube kanalımızda bulunan 300’den fazla video, değişkenleri nasıl etiketleyeceğini, veri setlerini nasıl birleştireceğini, saçılım grafiklerini nasıl üreteceğini, regresyon modelini nasıl oturtacağını, zaman seri veya panel verilerle nasıl çalışacağını, çoklu seviyeli modelleri nasıl oturtacağını (fit), yaşam verilerini nasıl analiz edeceğini, Bayesçi  analizleri nasıl yapacağını, ve diğer bir çok Stata özelliğini nasıl kullanacağını öğrenmek isteyen Stata kullanıcıları tarafından 6 milyon kezden daha fazla görüntülenmiştir.
Videoların komple listesine bakın.
YouTube kanalımızı ziyaret edin »
Stata Blog Öğretici, bilgi verici veya sadece eğlenebileceğinizi düşündüğümüz şeyleri paylaşmak için resmi  Stata Blog,(Başka Yerde Sınıflandırılmamış) Not Elsewhere Classified (NEC) bizim tarafımızdan yazılmaktadır.  İstatistiksel sonuçların nasıl yorumlanabileceği; sonuçları Word, Excel ve LaTeX’e dışa gönderme;  Monte Carlo simülasyonları yapma; kendi kestirimcilerinizi programlama; ve daha fazlası. Hizmet ve ürün duyurularını da ilan ederiz. Bireysel olarak imzalanmış, NEC makaleleri Stata’yı geliştiren ve destek veren aynı kişiler tarafından yazılmaktadır.
En güncel  blog post okuyun » 
Ücretsiz Stata webinarları Stata webinarları herkes için bir şeyler sunar. Stata’ya yeni olanlar Ready. Set. Go Stata webinarımıza katılarak ilk başlangıçlarını yapabilirler. Hem yeni hem de deneyimli kullanıcılar Tips and Tricks webinarımıza ve bir saatlik özellik webinarlarımıza, her birinin sunduğu Stata’nın istatistiksel, grafiksel, veri yönetimi veya raporlama özelliklerine derinlemesine bakmak için, katılmak isteyebilirler.
Mevcut StataCorp webinarlarımıza bakın » 
Eğitim Stata’da çabuk yetkin hale gelebilmek için çok çeşitli eğitim seçenekleri bulunmaktadır. Stata, uygulamalı sınıf ve web tabanlı eğitim kursları, kendi işyerinizde özelleştirilmiş kurslar ve NetCourses, webinarlar ve video öğreticilerle online eğitim  sağlamaktadır.
Mevcut StataCorp eğitimlerimize bakın »
Mevcut Yurtiçi eğitimlerimize bakın >>
Stata Press®  tüm disiplinlerdeki profesyonel araştırmacılar için Stata ve genel istatistik konularında kitaplar, kullanım kitapları ve dergileri yayınlamaktadır. Stata Press® yayınları, Statacorp trafından tavsiye edilen  kitaplarla birlikte, Stata Bookstore da bulunabilir.
Stata Bookstore’u ziyaret edin »
Stata News (Stata Haberleri)  Stata geliştiricilerinin belirli Stata özelliklerinin içyüzünü verdiği    popüler  In the Spotlight ve kullanıcı topluluğunun  benzersiz, yardımcı ve eğlenceli katkılarını paylaştığımız User’s corner gibi sütunların yer aldığı  ücretsiz bir yayındır. News aynı zamanda yeni sürümler ve güncellemeler, eğitim takvimleri, yeni kitaplar, Konferanslar ve Kullanıcı Grubu toplantılarının yer aldığı duyuruları da içermektedir.
Stata News yayını ücretsiz almak için kayıt yaptırın »
Stata Journal üç ayda bir yayınlanan, istatistik, veri analizi, öğretim metotları ve Stata dilinin etkin kullanımı ile ilgili makaleler içeren bir yayındır. Journal, çeşitli disiplinlerde istatistiği uygulayan araştırmacıların ilgilenebileceği, kısa notlar ve yorumlarıyla birlikte incelenen makaleleri, düzenli sütunları, kitap incelemelerini ve diğer materyalleri yayınlamaktadır.
Stata Journal abonesi olun »

Canlı topluluk

Stata Konferansları

İster yeni başlayan isterse uzman olun, her yıl dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen  Stata Konferanslarında tam size göre bir şeyler bulacaksınız. Bu toplantılar StataCorp uzmanlarının ve deneyimli Stata kullanıcılarının sizin Stata’yı daha etkin kullanmanıza yardımcı olmaya odaklı derinlemesine sunumlarının vitrinidir.

Yaklaşan toplantılara bakın »

Statalist

Kullanıcılar için harika bir kaynak olan Statalist, 40.000’den fazla kullanıcının her ay 4.500’den fazla ilanı (posting) ve yanıtlarını değiş tokuş yaptığı bir forumdur. Statalist, Stata kullanıcıları tarafından işletilip yönetilir ve StataCorp tarafından bakımı sağlanır.

Foruma katılın »

Kullanıcı Yorumları

Kullanıcılarımız Stata’nın ne kadar harika olduğunu paylaşmayı çok severler, bu yüzden biz de bunu size göstermek istedik! Stata ile ilgili hoş yorumlar aldığımızda, burada  ilan ederiz. Eğer siz de Stata’nın harika olduğunu düşünüyorsanız, yorumunuzla birlikte bize email gönderin, ve biz de Stata topluluğu ile paylaşalım.

Kullanıcıların neler söylediğine bakın »

Satınalınabilir

Stata modüller halinde satılmamaktadır, yani her şey tek bir pakettedir!

Stata bütçenize uygun bir çok satınalma seçeneği sunmaktadır. En son özelliklere her an erişiminizi garantileyen Yıllık ve bir kaç yıllık abonelik lisanslarını seçebilirsiniz.
Hangi lisans tipinin ihtiyacınızı karşıladığını anlamak ve bütçenize uygun seçenekler için UYTES‘i arayabilir veya info@uytes.com.tr adresimize email gönderebilirsiniz.
Sizin için en uygun Stata lisansını öğrenin »